Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradzało UOS Drilling w sporze technicznym z podwykonawcą i ubezpieczycielem

17.08.2020

DZP reprezentowało UOS Drilling S.A. jako powoda w skomplikowanym sporze technicznym z podwykonawcą oraz jego ubezpieczycielem dot. nienależytego wykonania umowy. Proces toczył się przez 4 lata przez Sądem Okręgowym w Opolu. Sąd na początku lipca br. zasądził na rzecz klienta DZP całość pierwotnego żądania pozwu.

Niedługo po sporządzeniu uzasadnienia wyroku prawnicy DZP otrzymali wiadomość od drugiej strony o odstąpieniu od składania apelacji. W następstwie tej czynności klient DZP otrzymał prawie 5,5 mln złotych, z czego prawie 1.200.000 zł stanowią odsetki.

Serdecznie gratulujemy zarówno naszemu klientowi, jak i prawnikom z Praktyki Postępowań Spornych, którzy prowadzili sprawę: Pawłowi Paradowskiemu, Partnerowi, oraz Bartoszowi Karolczykowi, Senior Associate.

Bądź na bieżąco z DZP