Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Spalarnia w Poznaniu - PPP - doradztwo dla MRR

31.03.2011

Kancelaria prowadzi doradztwo prawne przy projekcie budowy i eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego z wykorzystaniem środków unijnych.

Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce – realizowany obecnie w Poznaniu. DZP jest odpowiedzialna za całą obsługę prawną projektu: przygotowanie struktury prawnej przedsięwzięcia, udział w badaniach rynku (market sounding), a także opracowanie dokumentacji przetargowej dotyczącą wyboru partnera prywatnego.

Spośród firm, które złożyły oferty w przetargu, Miasto Poznań we wrześniu 2011 roku wybrało 5, które przeszły do kolejnego etapu negocjacji. W listopadzie 2011 roku rozpoczęły się pierwsze rozmowy prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego. DZP będzie także uczestniczyć w negocjacjach prowadzonych w trybie dialogu konkurencyjnego z partnerami prywatnymi, a także negocjuje umowy PPP.  Szacowana wartość inwestycji to ponad 800 mln PLN.

Projekt jest realizowany przez ekspertów z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, pod kierunkiem Marcina Krakowiaka.

Bądź na bieżąco z DZP