Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Sukces DZP i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przed Sądem Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia

30.03.2021

Kancelaria DZP wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka wygrały w pierwszej instancji proces, w którym reprezentowały pracownicę jednej z kluczowych spółek Skarbu Państwa. W 2016 roku została ona zwolniona z pracy de facto za zgłaszanie nieprawidłowości oraz krytykę pracodawcy.

W tej wielowątkowej sprawie szczególne znaczenie miała ochrona wolności obywatelskich pracownika, który podejmuje się obrony współpracowników oraz któremu przysługuje prawo do krytyki pracodawcy. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia zgodził się ze sformułowanymi przez DZP i Helsińską Fundację Praw Człowieka zarzutami o niedopuszczalności zwolnienia z pracy pracownicy.

Z ramienia DZP w sprawę pro bono zaangażowany był Bogusław Kapłon, Partner i Szef Praktyki Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Bądź na bieżąco z DZP