Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradzało bankowi DNB przy pierwszej w Polsce emisji zielonych obligacji przez jednostkę samorządu terytorialnego

13.07.2021

DZP doradzało DNB Bank Polska S.A. przy negocjacjach i podpisaniu dokumentacji pierwszej w Polsce emisji zielonych obligacji przez jednostkę samorządu terytorialnego. Emitentem jest miasto Łódź.

Dzięki podpisanej umowie Łódź pozyska 418 mln zł, z czego 50 mln zł będą stanowiły obligacje zielone. Współorganizatorami emisji są Bank Pekao i DNB Bank Polska. Obie instytucje zobowiązały się do nabycia na rynku pierwotnym wszystkich obligacji w ramach programu.

Pozyskane w ten sposób środki Łódź przeznaczy m.in. na:

  • budowę i modernizację systemów oczyszczania ścieków, co wpłynie na ograniczenie skażenia wód i gruntów,
  • sfinansowanie przebudowy dróg, niezbędnej do realizacji projektu sieci niskoemisyjnego transportu miejskiego.

Ze strony DZP w transakcji doradzali: Rafał Grochowski – Partner oraz Martyna Komorniczak – Associate z zespołu finansowania infrastruktury i emisji długu.

 

Bądź na bieżąco z DZP