Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP reprezentowało Quebonafide w sporach o naruszenie dóbr osobistych

30.05.2023

Kancelaria DZP z sukcesem reprezentowała w postępowaniach sądowych Kubę Grabowskiego, artystę znanego pod pseudonimem Quebonafide oraz wytwórnię płytową QueQualityw dwóch sporach o naruszenie dóbr osobistych.

Pierwszy ze sporów został zainicjowany przez Mariusza Jopa, polskiego piłkarza oraz trenera piłkarskiego, który zarzucił pozwanemu Kubie Grabowskiemu, że fragment utworu pt. „SZUBIENICAPESTYCYDYBROŃ” („czemu nastrój samobójczy mam jak Mariusz Jop") narusza jego dobra osobiste. Powód żądał usunięcia lub zmiany przytoczonego fragmentu utworu, przeprosin oraz zapłaty 100.000 zł na cele społeczne. Prawnicy z Praktyki Postępowań Spornych skutecznie podnieśli, że powyższy wers jest jedynie metaforą, która nie narusza czci ani dobrego imienia piłkarza. Odnosi się zaś jedynie do strzelonej przez Mariusza Jopa bramki samobójczej, która w 2010 r. odebrała Wiśle Kraków szanse na mistrzostwo Polski. Sąd w całości podzielił przedstawioną argumentację, podkreślając jednocześnie wagę twórczej działalności artystycznej jako dobra chronionego konstytucyjnie. Powództwo zostało w całości oddalone przez Sąd Okręgowy w Krakowie, a wyrok ten jest prawomocny.

Drugie postępowanie zostało wszczęte przez byłą aktorkę branży pornograficznej występującą pod pseudonimem Teen Kasia. Powódka oczekiwała usunięcia z treści i tytułu utworu swojego pseudonimu artystycznego, a także wyeliminowania fragmentu, który zawierał jej głos. Powództwo obejmowało również żądanie przeprosin oraz zasądzenia zadośćuczynienia w wysokości 75.000 zł. W wyroku oddalającym powództwo w całości Sąd Okręgowy w Białymstoku zgodził się z argumentacją prawników DZP, że sporne wersy odnosiły się do działalności, którą powódka faktycznie niegdyś prowadziła i nie zmierzały do przedstawienia jej w negatywnym świetle. Wykorzystanie w utworze głosu nie można natomiast uznać za naruszenie wizerunku, ponieważ wykorzystany głos nie jest na tyle charakterystyczny, aby mógł służyć do identyfikacji. Wyrok jest prawomocny.

Quebonafide oraz wytwórnię QueQuality na wszystkich etapach prowadzonych postępowań reprezentowali prawnicy z Praktyki Postępowań Spornych: Hanna Gajewska-Kraczkowska, Counsel, Rafał Karbowniczek, Senior Associate oraz Małgorzata Karasińska, Associate.

Bądź na bieżąco z DZP