Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

W ramach DZP Future wsparliśmy lidera wykorzystania AI w medycynie reprodukcyjnej

12.12.2023

MIM Fertility to innowacyjny projekt wykorzystujący sztuczną inteligencję w celu poprawy wyników leczenia niepłodności. Dzięki ich zaawansowanym platformom EMBRYOAID i FOLLISCAN, które bazują na oprogramowaniu AI, przeprowadzana jest szczegółowa analiza pęcherzyków jajnikowych oraz dokładna ocena jakość zarodków. Takie rozwiązanie stanowi skuteczne wsparcie specjalistów w rozwiązywaniu problemów związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym.

Startup zakończył rundę seed, pozyskując od inwestorów (Tangent Line i Peleton) środki w wysokości 2 mln dolarów, które planuje wykorzystać na dalszy rozwój technologii oraz wprowadzenie nowych funkcjonalności platform. Wpłynie również na zwiększenie obecności spółki na rynkach międzynarodowych.

Doradztwo prowadzili Maciej Zajda oraz Katarzyna Biarda, którzy wspierali MIM Fertility na każdym etapie negocjacji i przygotowania umowy inwestycyjnej. Michał Nita z Praktyki IP&TMT wspomógł MIM Fertility w przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej pod kątem zabezpieczenia jego interesów w zakresie praw własności intelektualnej do oprogramowania AI i technologii zawartych w innowacyjnym rozwiązaniu startupu. Prawnicy wspierali startup w ramach programu DZP Future, który adresowany jest do innowacyjnych inicjatyw i najbardziej obiecujących przedsiębiorstw charakteryzującymi się wysokim potencjałem wzrostu. Program oferuje najlepszym startupom wsparcie doradcze na każdym etapie ich rozwoju. Eksperci DZP pomagają innowacyjnym firmom m.in. w formowaniu spółki, zatrudnianiu pracowników oraz pozyskiwaniu finansowania na rozwój produktu.

Bądź na bieżąco z DZP