Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Rynki kapitałowe

Wiedzę na temat rynku kapitałowego i finansowego gromadziliśmy już od czasu transformacji ustrojowej w Polsce. Nasi prawnicy brali udział w tworzeniu podstaw obrotu papierami wartościowymi w Polsce i współtworzyli podstawy rynku kapitałowego, uczestnicząc w przygotowaniu aktów prawnych regulujących jego zasady.

Rozumiemy jak istotne dla rozwoju naszych klientów jest pozyskanie zaufania inwestorów oraz regularnego i szybkiego finansowania, dlatego zawsze dokładamy wszelkich starań, aby transakcje, które obsługujemy prowadzone były w sposób efektywny i transparentny.

Doradzamy spółkom publicznym i instytucjom finansowym w transakcjach na rynku kapitałowym, w szczególności przy IPO, wtórnych ofertach akcji, emisjach obligacji oraz papierów wymiennych na akcje. Reprezentujemy także klientów przed polskimi organami regulacyjnymi, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego i Giełdą Papierów Wartościowych.

Przeprowadzamy także transakcje fuzji i przejęć na rynku publicznym – od bardzo złożonych i długotrwałych przedsięwzięć, po małe projekty. W każdym przypadku pracujemy zgodnie z najwyższymi standardami, realizując terminowo zaplanowany harmonogram, unikając przy tym zbędnego ryzyka formalnego, a także działając proaktywnie.

Ponadto, doradzamy spółkom w zakresie komunikacji z rynkiem, wypełniania obowiązków informacyjnych i wyjaśniania zagadnień prawnych z instytucjami regulacyjnymi.

Nasi eksperci są także trzonem projektu DZP | Future, będącego platformą współpracy z innowacyjnymi podmiotami o wysokim potencjale wzrostu oraz inwestorami otwartymi na ponadprzeciętny potencjał ryzyka. Jednym z elementów projektu jest współpraca w zakresie pozyskiwania kapitału na GPW, w tym również poprzez ścieżkę notowań na NewConnect - rynku akcji prowadzonym przez GPW poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP