Maciej Zajda

Senior Associate

vcard +48 22 557 94 31     maciej.zajda@dzp.pl
  • Specjalizuje się w prawie instytucji finansowych, rynków kapitałowych oraz prawie korporacyjnym.
  • Świadczy doradztwo regulacyjne dla polskich oraz zagranicznych instytucji finansowych, m.in. banków, firm inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych. Na bieżąco doradza spółkom kapitałowym w zakresie wewnętrznej obsługi korporacyjnej.
  • Doradza w zakresie zagadnień rynku kapitałowego, takich jak wprowadzanie spółek do publicznego obrotu, nabywanie znacznych pakietów akcji, przeprowadzanie publicznego wezwania oraz obowiązki informacyjne emitentów.
  • Uczestniczy w projektach związanych z restrukturyzacją spółek (m.in. przejęcie, nabywanie udziałów, nabywanie przedsiębiorstw spółek handlowych), odpowiadając za sprawy związane z publicznym obrotem papierami wartościowymi oraz sprawy korporacyjne.
  • Koordynuje przygotowanie raportów due diligence i tworzy główne umowy transakcyjne.
  • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

 

artykuły powiązane