Maciej Zajda

Senior Associate

+48 22 557 94 31     maciej.zajda@dzp.pl
  • Specjalizuje się w prawie instytucji finansowych, rynków kapitałowych oraz prawie korporacyjnym.
  • Doradza w zakresie zagadnień rynku kapitałowego takich jak: obrót instrumentami finansowymi,  nabywanie znacznych pakietów akcji, przeprowadzanie publicznych wezwań, delisting czy obowiązki informacyjne emitentów.
  • Świadczy doradztwo regulacyjne dla polskich oraz zagranicznych instytucji finansowych i fintechów, w szczególności firm inwestycyjnych oraz instytucji płatniczych.
  • Na bieżąco doradza spółkom kapitałowym w zakresie wewnętrznej obsługi korporacyjnej. Uczestniczy również w projektach o charakterze M&A w szczególności w obszarze spółek publicznych oraz private equity. Nadzoruje przygotowanie raportów due diligence i współtworzy główne umowy transakcyjne.
  • Swoje doświadczenie transakcyjne i w zakresie obsługi korporacyjnej wykorzystuje jako koordynator projektu DZP | Future, doradzając na rzecz podmiotów z rynku start-up i venture capital.
  • Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

 

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP