Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradzało Bloober Team przy debiucie na Rynku Głównym GPW

15.01.2024

Klientem DZP był Bloober Team, niezależny polski producent gier komputerowych, znany z głównie z horrorów psychologicznych. Spółka – działając zgodnie ze strategią na lata 2023-2027 - przeniosła się z rynku NewConnect, na którym była notowana od 2011 roku. Była to pierwsza w 2024 roku przeprowadzka na główny parkiet warszawskiej giełdy i nie towarzyszyła jej emisja nowych akcji.

Bloober Team, w celu przeniesienia akcji z NewConnect na rynek główny, złożył we wrześniu ubiegłego roku prospekt, który Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła w ostatnich dniach 2023 roku.

DZP wspierało Bloober Team w całym procesie dopuszczenia i wprowadzenia akcji na główny parkiet GPW – od sporządzenia prospektu i pozostałych dokumentów korporacyjnych, przez przeprowadzenie badania prawnego, aż po reprezentację w postępowaniu o zatwierdzenie prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W zakresie sporządzenia części biznesowych prospektu DZP współpracowało z Domem Maklerskim Navigator.

Klientowi doradzali Margarita Kobojek, Piotr Jackowski i Maciej Zajda z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych.

Bądź na bieżąco z DZP