Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Wyrok SA zwalnia spółkę Bauer z wypłacania tantiem

24.04.2012

Reprezentując przed Sądem Apelacyjnym spółkę Bauer 24 kwietnia 2012 r. uzyskaliśmy prawomocne orzeczenie, które oddala roszczenie ZAiKS o zapłatę tantiem na rzecz współtwórców utworów audiowizualnych. Przedmiotem sporu są utwory dołączane na płytach jako inserty do czasopism.

Orzeczenie jest przełomowe, bo stwierdza, że organizacja zbiorowego zarządzenia musi w odniesieniu do filmów zagranicznych wykazać, ze zawarła umowy z zagranicznymi organizacjami i że zagraniczni twórcy powierzyli tym organizacjom prawo do pobierania tantiem. Innymi słowy organizacja zbiorowego zarządzania nie może powoływać się na domniemanie z art. 105 prawa autorskiego.

Projekt był realizowany przez ekspertów z Praktyki Postępowań Spornych i Praktyki IP&TMT – Pawła Lewandowskiego i Aleksandrę Auleytner.

Bądź na bieżąco z DZP