Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP doradzała przy projekcie budowy instalacji redukcji NOx w Elektrowni Opole

01.02.2013

Autorzy:
Przemysław Furmaga
Marcin Krakowiak
Katarzyna Kuźma
Dr Bartosz Marcinkowski

Praktyka Infrastruktury i Energetyki Domański Zakrzewski Palinka doradzała Przedsiębiorstwu Inwestycyjno-Remontowemu Energetyki i Przemysłu "Remak-Rozruch" S.A. w negocjacjach warunków współpracy w ramach konsorcjum z Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o. 1 lutego 2013 roku konsorcjum zawarło z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrownia Opole umowę na budowę instalacji redukcji emisji tlenków azotu do atmosfery na blokach energetycznych nr 1, 2 i 4 w Elektrowni Opole. Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie około 145,5 mln PLN.

Realizacja tego projektu pozwoli elektrowni na dostosowanie istniejących bloków do wymagań Dyrektywy IED. Modernizacja rozłożona będzie na 3 lata (2013-2015).

Poza negocjowaniem warunków konsorcjum oraz zasad dalszej współpracy obu spółek na rynku polskim, kancelaria doradzała również w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę instalacji. Z ramienia kancelarii klienta reprezentowali Przemysław Furmaga, Marcin Krakowiak, Katarzyna Kuźma oraz Bartosz Marcinkowski. To kolejna duża inwestycja z sektora energetycznego obsługiwana przez Praktykę Infrastruktury i Energetyki DZP.

Bądź na bieżąco z DZP