Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Suplementy diety zgodne z unijnymi przepisami

11.02.2013

Autorzy:
Prof. dr hab. Marcin Matczak
Dr Tomasz Zalasiński

Kancelaria DZP doradzała producentowi i dystrybutorowi suplementów diety – spółce ASA Sp. z o.o., w procesie dostosowania działalności do unijnych przepisów regulujących stosowanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Rozporządzenie 1924/2006, które weszło w życie 14 grudnia 2012 r. wprowadziło istotne ograniczenia w zakresie posługiwania się oświadczeniami (claimami) żywieniowymi i zdrowotnymi. Spowodowało to konieczność dostosowania całego portfolio spółki do nowych regulacji.

Nasze usługi obejmowały analizę wpływu nowych regulacji na działalność spółki, ocenę oznakowania dystrybuowanych produktów oraz rekomendacje w zakresie dostosowania produktów do wymogów unijnych. Prowadziliśmy także bieżącą korespondencję z organami nadzoru sanitarnego w celu wyjaśnienia wątpliwości odnoszących się do nowouchwalonych przepisów, co pozwoliło uniknąć ewentualnych sporów.

Projekt został zrealizowany przez Praktykę Life Sciences pod kierunkiem dr. hab. Marcina Matczaka. Prace koordynował Tomasz Kaczyński.

Bądź na bieżąco z DZP