Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Suplementy diety zgodne z unijnymi przepisami

11.02.2013

Autorzy:
Dr hab. Marcin Matczak
Dr Tomasz Zalasiński

Kancelaria DZP doradzała producentowi i dystrybutorowi suplementów diety – spółce ASA Sp. z o.o., w procesie dostosowania działalności do unijnych przepisów regulujących stosowanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych. Rozporządzenie 1924/2006, które weszło w życie 14 grudnia 2012 r. wprowadziło istotne ograniczenia w zakresie posługiwania się oświadczeniami (claimami) żywieniowymi i zdrowotnymi. Spowodowało to konieczność dostosowania całego portfolio spółki do nowych regulacji.

Nasze usługi obejmowały analizę wpływu nowych regulacji na działalność spółki, ocenę oznakowania dystrybuowanych produktów oraz rekomendacje w zakresie dostosowania produktów do wymogów unijnych. Prowadziliśmy także bieżącą korespondencję z organami nadzoru sanitarnego w celu wyjaśnienia wątpliwości odnoszących się do nowouchwalonych przepisów, co pozwoliło uniknąć ewentualnych sporów.

Projekt został zrealizowany przez Praktykę Life Sciences pod kierunkiem dr. hab. Marcina Matczaka. Prace koordynował Tomasz Kaczyński.