Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

KIO potwierdziło wygraną klienta DZP w 2 przetargach

21.05.2017

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Michał Wojciechowski

W związku z ambitnymi planami dot. rozwoju elektromobilności w Polsce, coraz częściej poszczególne samorządy podejmują (nie rzadko przy wsparciu środków unijnych) decyzję o zmianie tradycyjnego taboru autobusowego na tabor w pełni zelektryzowany. Powyższe wymusza na zainteresowanych zakup niezbędnej infrastruktury do ładowania tego typu pojazdów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Jednym z ostatnich przykładów obrazujących tendencję, o której mowa powyżej, były dwa postępowania prowadzone przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Jaworznie. Dość wspomnieć, że były to jedne z pierwszych postępowań o wartości przekraczającej tzw. progi unijne.

W dwóch prowadzonych równolegle postępowaniach, PKM Jaworzno chciało nabyć zarówno 8 ładowarek do zakupionych przez niego wcześniej autobusów elektrycznych jak i 5 stacji do szybkiego ładowania autobusów. Zarówno w jednym jak i w drugim postępowaniu swoją ofertę przedstawił nasz klient – MEDCOM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W obydwu opisanych powyżej przetargach pojawiły się odwołania ze strony spółki konkurencyjnej. W postępowaniu dotyczącym zakupu 8 ładowarek nawet dwukrotnie (tj. wyrok KIO z 10 kwietnia 2017 r., sygn. KIO 478/17 oraz wyrok KIO z 16 maja 2017 r., sygn. KIO 825/17). W postępowaniu dotyczącym zakupu 5 stacji szybkiego ładowania tylko raz (tj. wyrok KIO z 10 kwietnia 2017 r., sygn. KIO 503/17).

Ostatecznie, wszystkie zarzuty firmy konkurencyjnej pod adresem naszego klienta zostały oddalone.

Doradzaliśmy zwycięskiemu oferentowi zarówno na etapie przygotowywania oferty jak i na etapie wszystkich postępowań odwoławczych toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Prawnikami zaangażowanymi w projekt byli Katarzyna Kuźma (Partner) oraz Michał Wojciechowski (Senior Associate) z Zespołu Zamówień Publicznych (Praktyka Infrastruktury i Energetyki) DZP.

Bądź na bieżąco z DZP