Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

PLL LOT przy wsparciu DZP uzyskało zgodę KE na pomoc

15.05.2013

Praktyka Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP doradzała PLL LOT S.A. przy uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej pomoc publiczną w wysokości 400 mln PLN dla linii lotniczych. KE uznała pomoc na ratowanie przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej za zgodną z unijnymi zasadami.

KE stwierdziła, że Polska udzieliła krótkoterminowej pożyczki PLL LOT, by umożliwić spółce regulowanie zobowiązań oraz działalność operacyjną do czasu wdrożenia planu restrukturyzacyjnego. Pomoc została zatwierdzona warunkowo, do czasu zajęcia stanowiska w sprawie planu restrukturyzacyjnego.

W postępowaniu o udzielenie pomocy publicznej PLL LOT, jak również w postępowaniu notyfikacyjnym przed KE, doradzali eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki: Marcin Krakowiak, Partner, Szef Praktyki, Anna Glapa, Senior Associate i Irena Filipowicz, Associate.

Bądź na bieżąco z DZP