Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Pomoc publiczna i fundusze unijne

Świadczymy kompleksowe doradztwo z zakresu projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz szeroko pojętej pomocy publicznej (w tym regionalnej, sektorowej, horyzontalnej, związanej z usługami w ogólnym interesie gospodarczym, pomocy na restrukturyzację). 

Współpracujemy zarówno z instytucjami wdrażającymi fundusze unijne, podmiotami udzielającymi pomocy, jak i beneficjentami wsparcia publicznego. 

Współpracujemy również z Departamentem Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w zakresie postępowań notyfikacyjnych) oraz ze specjalizującymi się w tym obszarze kancelariami w Brukseli.

W zakresie prawa pomocy publicznej oraz funduszy unijnych oferujemy:

  • przygotowanie analiz i opinii prawnych dotyczących występowania pomocy publicznej w projektach, w tym projektach współfinansowanych ze środków unijnych,
  • doradztwo w zakresie strukturyzacji przedsięwzięć i transakcji w celu zapewnienia ich zgodności z regułami pomocy publicznej,
  • doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności z prawem pomocy publicznej transferów majątkowych dokonywanych przez podmioty publiczne,
  • doradztwo w zakresie przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usług użyteczności publicznej,
  • doradztwo w zakresie pomocy publicznej przy procesach restrukturyzacyjnych,
  • doradztwo w zakresie rozliczania i monitorowania projektów współfinansowanych z funduszy unijnych  m.in. w zakresie zachowania trwałości projektu, możliwości dokonywania zmian w projekcie,
  • doradztwo w postępowaniach odwoławczych i sporach sądowych związanych z dofinansowaniem,
  • doradztwo w przygotowaniu dokumentacji notyfikacyjnej i w procesie notyfikacji projektów do Komisji Europejskiej zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim,
  • doradztwo w zakresie skarg na decyzje Komisji Europejskiej, w tym reprezentowanie w postępowaniach przed sądami europejskimi.

artykuły powiązane

Polish investment zone - new investment opportunities for foreign investors

Konferencja | 10.10.2018 We would like to invite you to a seminar prepared specially for Japanese investors interested in investment in Poland.

cały tekst

DZP wspiera Toyotę przy kolejnych inwestycjach

DZP doradza | 01.12.2017 Toyota Motor Manufacturing Poland rozpocznie w fabryce w Jelczu-Laskowicach nową inwestycję w linię produkcyjną nowej generacji silnika benzynowego o pojemności 1,5 litra.

cały tekst

Coraz więcej samorządów przekonanych do PPP

Publikacja | 02.10.2017 Obecna perspektywa finansowa pozwala JST na pozyskanie dotacji z UE na inwestycje infrastrukturalne, jednak już teraz wiadomo, że po 2020 środków unijnych na takie cele będzie mniej.

cały tekst

5 prawników dołącza do grona Partnerów DZP

Aktualność | 03.07.2017 Miło nam poinformować, że 1 lipca 2017 roku, 5 prawników od lat związanych z naszą kancelarią, dołączyło do grona Partnerów. Przemku, Aniu, Agato, Pawle i José Luis - gratulujemy!

cały tekst

5. edycja Kongres Infrastruktury Polskiej

Konferencja | 19.06.2017 19 czerwca odbędzie się Kongres Infrastruktury Polskiej. To największe w Polsce spotkanie przedstawicieli firm i instytucji związanych z sektorem infrastrukturalnym.

cały tekst

Projekt PPP dot. budowy i eksploatacji linii tramwajowej

DZP doradza | 14.06.2017 DZP, Mott MacDonald i Crido Taxand będzie świadczyło na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Miasta Krakowa doradztwo dot. przedsięwzięcia "Krakowski Szybki Tramwaj - etap IV".

cały tekst

Komisja Europejska akceptuje pomoc dla sektora węglowego

DZP doradza | 20.11.2016 Nasi prawnicy z Praktyki Infrastruktury i Energetyki doradzali przy uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej pomocy państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018.

cały tekst

DZP doradza Toyocie przy nowych inwestycjach w Polsce

DZP doradza | 21.10.2016 Nasi prawnicy doradzają koncernowi w procesie pozyskania pomocy publicznej dla tych inwestycji w postaci wsparcia finansowego zaoferowanego przez Ministra Rozwoju i Finansów.

cały tekst

Success fee dla spółek z grupy Uriel Inversiones

DZP doradza | 15.01.2016 Reprezentowaliśmy dwie spółki należące do hiszpańskiej grupy kapitałowej Uriel Inversiones w sporze dotyczącym zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. Sprawa zakończyła się sukcesem naszego klienta.

cały tekst

Pociągi Flirt i Dart w barwach PKP IC

DZP doradza | 18.12.2015 Kompleksowa obsługa spółki PKP Intercity w zakresie 2 kontraktów na dostawę nowoczesnych pociągów. Dostawcami pociągów Flirt jest konsorcjum Stadler-Newag, a pociągi Dart dostarcza Pesa.

cały tekst

Inteligentne zarządzanie usługami

Publikacja | 16.08.2015 Nowoczesne miasta w świadczeniu usług powinny korzystać z dostępnych rozwiązań prawnych w taki sposób, aby czerpać z potencjału mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

cały tekst

PLL LOT przy wsparciu DZP uzyskało zgodę KE na pomoc

DZP doradza | 15.05.2013 Doradzaliśmy PLL LOT przy uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej pomoc publiczną w wysokości 400 mln PLN dla linii lotniczych. KE uznała pomoc na ratowanie przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej za zgodną z unijnymi zasadami.

cały tekst

Sukces DZP w precedensowym sporze o korekty finansowe

DZP doradza | 18.04.2013 Eksperci kancelarii DZP z powodzeniem reprezentowali gminę Biskupiec przed NSA w precedensowej sprawie dotyczącej niezasadnego nałożenia korekt finansowych.

cały tekst

Wsparcie DZP dla strategicznej budowy rurociągu Brody-Adamowo

DZP doradza | 06.03.2013 6 marca 2013 roku Komisja Europejska zaakceptowała planowaną pomoc publiczną realizację projektu budowy rurociągu Brody-Adamowo. Beneficjentem pomocy będzie spółka Międzynarodowe Przedsiębiorstwo Rurociągowe "Sarmatia" Sp. z o.o., która otrzyma dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości ok. 545 mln PLN.

cały tekst

Kompleksowe doradztwo procesowe dla m.st. Warszawy

DZP doradza | 26.04.2012 Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka reprezentowała m.st. Warszawę w kilku, rozstrzygniętych na korzyść naszego klienta, procesach sądowych. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy uzyskaliśmy dla Miasta pomyślne orzeczenia w prestiżowych procesach cywilnych i administracyjnych.

cały tekst

Doradztwo dla PLL LOT przy sprzedaży LOT AMS

DZP doradza | 20.03.2012 Kancelaria doradzała PLL LOT S.A. przy sprzedaży LOT AMS Sp. z o.o. - spółki zajmującej się serwisowaniem i naprawą samolotów. Wartość transakcji to kwota rzędu kilkuset milionów PLN.

cały tekst

Doradztwo dla UKE przy budowie sieci szerokopasmowych

DZP doradza | 31.07.2011 Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej  w zakresie rozwoju rynku usług szerokopasmowych oraz realizacji inwestycji związanych z budową sieci szerokopasmowych.  

cały tekst

Jaka dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej poza obszarem kraju?

Publikacja | 20.01.2011 Czy możliwe jest uzyskanie dotacji unijnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej poza obszarem kraju, jeśli pomysłodawca jest obywatelem Polski?

cały tekst