Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Pomoc publiczna i fundusze unijne

Świadczymy kompleksowe doradztwo z zakresu pomocy publicznej oraz funduszy strukturalnych również w ramach prawa polskiego. Współpracujemy zarówno z instytucjami wdrażającymi system funduszy strukturalnych, podmiotami udzielającymi pomocy, jak i beneficjentami wsparcia publicznego. Współpracujemy również z Departamentem Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w zakresie postępowań notyfikacyjnych) oraz ze specjalizującymi się w tym obszarze kancelariami w Brukseli.

W zakresie prawa pomocy publicznej, w tym pomocy sektorowej, pomocy horyzontalnej, pomocy udzielanej w związku ze świadczeniem usług użyteczności publicznej czy też mającej na celu restrukturyzację przedsiębiorstw, oferujemy:

 • przygotowanie analiz i opinii prawnych dotyczących występowania pomocy publicznej w projektach także współfinansowanych ze środków unijnych,
 • strukturyzację przedsięwzięć i transakcji w celu zapewnienia ich zgodności z regułami pomocy publicznej,
 • doradztwo przy projektach inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków publicznych,
 • badanie zgodności dokonanych przez podmioty publiczne transferów majątkowych z prawem pomocy publicznej,
 • doradztwo w zakresie pomocy publicznej dotyczące przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usług użyteczności publicznej,
 • doradztwo w zakresie pomocy publicznej przy procesach restrukturyzacyjnych,
 • doradztwo w procesie notyfikacji projektów do Komisji Europejskiej zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim,
 • doradztwo prawne w zakresie skarg na decyzje Komisji Europejskiej, w tym reprezentowanie w postępowaniach przed sądami europejskimi.

W zakresie funduszy strukturalnych oferujemy:

 • przygotowanie i wdrażanie projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, m.in. w kontekście zgodności z przepisami dotyczącymi wykorzystywania środków unijnych i warunkami udzielenia wsparcia,
 • pomoc w postępowaniach dotyczących tzw. korekt finansowych nakładanych na beneficjentów środków UE,
 • doradztwo w postępowaniach spornych związanych z udzielaniem wsparcia z funduszy unijnych.

artykuły powiązane

Coraz więcej samorządów przekonanych do PPP

02.10.2017 Obecna perspektywa finansowa pozwala JST na pozyskanie dotacji z UE na inwestycje infrastrukturalne, jednak już teraz wiadomo, że po 2020 środków unijnych na takie cele będzie mniej.

cały tekst

5 prawników dołącza do grona Partnerów DZP

03.07.2017 Miło nam poinformować, że 1 lipca 2017 roku, 5 prawników od lat związanych z naszą kancelarią, dołączyło do grona Partnerów. Przemku, Aniu, Agato, Pawle i José Luis - gratulujemy!

cały tekst

5. edycja Kongres Infrastruktury Polskiej

19.06.2017 19 czerwca odbędzie się Kongres Infrastruktury Polskiej. To największe w Polsce spotkanie przedstawicieli firm i instytucji związanych z sektorem infrastrukturalnym.

cały tekst

Projekt PPP dot. budowy i eksploatacji linii tramwajowej

14.06.2017 DZP, Mott MacDonald i Crido Taxand będzie świadczyło na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Miasta Krakowa doradztwo dot. przedsięwzięcia "Krakowski Szybki Tramwaj - etap IV".

cały tekst

Komisja Europejska akceptuje pomoc dla sektora węglowego

20.11.2016 Nasi prawnicy z Praktyki Infrastruktury i Energetyki doradzali przy uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej pomocy państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego w latach 2015-2018.

cały tekst

DZP doradza Toyocie przy nowych inwestycjach w Polsce

21.10.2016 Nasi prawnicy doradzają koncernowi w procesie pozyskania pomocy publicznej dla tych inwestycji w postaci wsparcia finansowego zaoferowanego przez Ministra Rozwoju i Finansów.

cały tekst

Success fee dla spółek z grupy Uriel Inversiones

15.01.2016 Reprezentowaliśmy dwie spółki należące do hiszpańskiej grupy kapitałowej Uriel Inversiones w sporze dotyczącym zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. Sprawa zakończyła się sukcesem naszego klienta.

cały tekst

Pociągi Flirt i Dart w barwach PKP IC

18.12.2015 Kompleksowa obsługa spółki PKP Intercity w zakresie 2 kontraktów na dostawę nowoczesnych pociągów. Dostawcami pociągów Flirt jest konsorcjum Stadler-Newag, a pociągi Dart dostarcza Pesa.

cały tekst