Czy rozwiążę najbardziej skomplikowane problemy?

Różnorodne praktyki. Jedna analiza. Twoje rozwiązanie.

Pomoc publiczna i fundusze unijne

Świadczymy kompleksowe doradztwo z zakresu projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz szeroko pojętej pomocy publicznej (w tym regionalnej, sektorowej, horyzontalnej, związanej z usługami w ogólnym interesie gospodarczym, pomocy na restrukturyzację). 

Współpracujemy zarówno z instytucjami wdrażającymi fundusze unijne, podmiotami udzielającymi pomocy, jak i beneficjentami wsparcia publicznego. 

Współpracujemy również z Departamentem Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w zakresie postępowań notyfikacyjnych) oraz ze specjalizującymi się w tym obszarze kancelariami w Brukseli.

W zakresie prawa pomocy publicznej oraz funduszy unijnych oferujemy:

  • przygotowanie analiz i opinii prawnych dotyczących występowania pomocy publicznej w projektach, w tym projektach współfinansowanych ze środków unijnych,
  • doradztwo w zakresie strukturyzacji przedsięwzięć i transakcji w celu zapewnienia ich zgodności z regułami pomocy publicznej,
  • doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności z prawem pomocy publicznej transferów majątkowych dokonywanych przez podmioty publiczne,
  • doradztwo w zakresie przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usług użyteczności publicznej,
  • doradztwo w zakresie pomocy publicznej przy procesach restrukturyzacyjnych,
  • doradztwo w zakresie rozliczania i monitorowania projektów współfinansowanych z funduszy unijnych  m.in. w zakresie zachowania trwałości projektu, możliwości dokonywania zmian w projekcie,
  • doradztwo w postępowaniach odwoławczych i sporach sądowych związanych z dofinansowaniem,
  • doradztwo w przygotowaniu dokumentacji notyfikacyjnej i w procesie notyfikacji projektów do Komisji Europejskiej zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim,
  • doradztwo w zakresie skarg na decyzje Komisji Europejskiej, w tym reprezentowanie w postępowaniach przed sądami europejskimi.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP