Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

DZP z sukcesem kończy sprawę zmiany terminów zabudowy nieruchomości przy Trakcie Królewskim

18.04.2014

Praktyka Nieruchomości DZP z sukcesem zakończyła prowadzenie sprawy dla jednej z największych działających w Polsce firm ubezpieczeniowych w przedmiocie zmiany terminów zabudowy nieruchomości położonej w Warszawie.

Nieruchomość była oddana kilkanaście lat temu w użytkowanie wieczyste naszego klienta. Negocjacje w tym względzie były prowadzone z Biurem Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, które równolegle prowadziło postępowanie administracyjne w przedmiocie wymierzenia opłaty dodatkowej za niezabudowanie nieruchomości w pierwotnie uzgodnionym terminie. W wyniku negocjacji m.st. Warszawa i nasz klient podpisali umowę zmieniającą wskazane terminy, zaś postępowanie administracyjne dotyczące opłaty dodatkowej zostało umorzone.

Sprawę w imieniu DZP prowadzili Lech Żyżylewski, Partner, i Piotr Gołaszewski, Associate.

Bądź na bieżąco z DZP