Co słychać w DZP?

Nasze aktualne projekty.

Polsko-hiszpańskie konsorcjum odbierze odpady z terenu aglomeracji poznańskiej

18.08.2014

7 sierpnia Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" podpisał umowę z konsorcjum spółek FB Serwis SA oraz Cespa Compañia Española de Servicios Públicos Auxiliares SA na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych oraz zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie powstających na terenie aglomeracji poznańskiej.

Począwszy od 1 stycznia 2015 r. polsko-hiszpańskie konsorcjum będzie odbierało odpady z 4 sektorów, tj. Grunwald, Piątkowo, Rataje oraz Winogrady. Obszar ten zamieszkuje prawie 40% wszystkich mieszkańców Związku. Usługa będzie świadczona przez okres 36 miesięcy.

Umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Kancelaria DZP doradzała polsko-hiszpańskiemu konsorcjum zarówno na etapie przygotowywania zwycięskiej oferty jak i na etapie postępowania odwoławczego toczącego się przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Kluczowymi prawnikami zaangażowanymi w doradztwo w ramach powyższego projektu byli Katarzyna Kuźma (Partner), Daniel Chojnacki (Counsel), Karolina Szymczak (Senior Associate) oraz Michał Wojciechowski (Associate) - prawnicy w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii DZP.

Bądź na bieżąco z DZP