Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Zamówienia publiczne versus niewypłacalność

14.03.2019

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung
Michał Cecerko

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań poświęconych problematyce związanej ze współpracą przedsiębiorców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne lub wspólnie je realizujących. Współpraca ta może przejawiać się utworzeniem konsorcjum lub współdziałaniem w innych formach (najczęściej na zasadach tzw. podmiotu trzeciego lub podwykonawcy). Jak bardzo takie współdziałanie musi być przemyślane potwierdzają potencjalne ryzyka z nim związane, daleko wykraczające poza ryzyka wyłącznie zamówieniowe.

Pierwsze trzy spotkania będą poświęcone następującym zagadnieniom: 

  1. Zamówienia publiczne versus niewypłacalność. Jak wygrać przetarg publiczny  i wykonać umowę, gdy partner biznesowy stoi na krawędzi bankructwa?  – 14 marca 2019 r.
  2. Razem czy osobno, czyli o naruszeniach prawa konkurencji w zamówieniach publicznych i ich skutkach – wkrótce będziemy informować o terminie spotkania
  3. Czy istnieje idealna umowa konsorcjum i podwykonawcza? – wkrótce będziemy informować o terminie spotkania

W ramach całego cyklu spotkań będziemy odnosić się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz najnowszego orzecznictwa polskiego i europejskiego, jak również do naszej codziennej praktyki dot. poruszanych zagadnień. Omówione zostaną także rozwiązania proponowane w projekcie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych i ich skutki biznesowe.

 Termin pierwszego spotkania: 14 marca 2019 r. godz. 9:00- 13:30
Miejsce: kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, Warszawa, 21 piętro
Koszt: uczestnictwo bezpłatne, liczba miejsc ograniczona
RSVP: do 11 marca, E: malgorzata.czubacka@dzp.pl

Szczegółowy program znajdą Państwo w załączonym pliku.

Bądź na bieżąco z DZP