Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

IX edycja Kongresu Kolejowego

13.11.2019

Autorzy:

Anna Glapa
Dr Tomasz Zielenkiewicz

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Transport

13 listopada odbędzie się IX edycja Kongresu Kolejowego. Jesteśmy partnerem tego wydarzenia.

Anna Glapa
oraz Tomasz Zielenkiewicz wezmą udział w debatach "Polska kolej po procesie restrukturyzacji” oraz "Efektywność energetyczna kolei”.

W tym roku główne tematy dyskusji to:

 • Nowe i istniejące korytarze transportowe w Europie Środkowej
 • IV pakiet kolejowy - wyzwania dla transportu szynowego w Europie
 • Budowa nowych linii kolejowych – warunek konieczny dla rozwoju transportu kolejowego w Polsce     
 • Nowa perspektywa unijna 2021-2027. Jakie działania w infrastrukturze kolejowej?      
 • Utrzymanie zmodernizowanej infrastruktury        
 • Efektywne inwestowanie w infrastrukturę kolejową. Przegląd doświadczeń krajowych i europejskich
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w transporcie kolejowym
 • Jakość taboru
 • Oferta przewoźników (jakość, szybkość, cena usługi)
 • Dostęp do infrastruktury liniowej i punktowej
 • Jak zagospodarować powierzchnię dworców aby efektywnie wykorzystać ich położenie?
 • Dworce jako obiekty handlowe, użyteczności publicznej, centra kultury
 • Elektryfikacja linii kolejowych
 • Ekologia transportu (ograniczanie emisji spalin)
 • Interoperacyjność taboru kolejowego
 • Reforma kolei 2000 r.
 • 15 lat kolei samorządowej w Polsce. Jak wejście do UE wpłynęło na jakość transportu kolejowego?
 • Liberalizacja rynku kolejowych przewozów towarowych i pasażerskich

Kongres Kolejowy to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie konferencyjne w branży transportu szynowego organizowane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR.
Wszystkie poprzednie edycje Kongresu miały ogromne znaczenie dla branży transportu kolejowego w naszym kraju oraz były jedyną tak szeroką platformą dyskusji poświęconej polskiemu kolejnictwu. W zeszłorocznej edycji udział w dyskusjach wzięło ponad 600 osób ze świata polityki, samorządu, nauki, biznesu i przemysłu. W 2018 roku po raz kolejny rozmawiać będą przedstawiciele branż i sektorów, z którymi kolej jest współzależna i funkcjonalnie powiązana.

Wszystkie informacje o wydarzeniu dostępne są pod adresem: http://kongreskolejowy.pl/

Bądź na bieżąco z DZP