Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Webinarium: Nowe Prawo Zamówień Publicznych w kontekście zmian dotyczących zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

08.05.2020

Autorzy:
Tomasz Darowski
Michał Wojciechowski
Beata Cieszyńska

8 maja o godzinie 13:00 serdecznie zapraszamy na webinarium DZP, które będzie poświęcone Nowemu Prawu Zamówień Publicznych w kontekście zmian dotyczących zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Spotkanie poprowadzą nasi eksperci z zespołów: obronności i przemysłu kosmicznego oraz prawa zamówień publicznych: Tomasz Darowski, Partner, Beata Cieszyńska, Senior Associate oraz Michał Wojciechowski, Senior Associate.

Przedłużający się stan pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przysłonił inne, istotne z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki zagadnienia.

Tymczasem, już 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie całkowicie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. 

Nowa ustawa przewiduje szereg odmiennych rozwiązań prawnych w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa a także w zakresie systemu środków ochrony prawnej.

W związku z powyższym Kancelaria DZP zaprasza Państwa do udziału w praktycznym webinarium, w trakcie którego zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące nowej ustawy z punktu widzenia uczestników (zarówno zamawiających jak i wykonawców) zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Webinarium będzie obejmowało w szczególności następujące zagadnienia:

1. Zmiany w procedurze udzielania zamówień publicznych:

  • Nowa Systematyka przepisów PZP.
  • Zasada efektywności jako nowa zasada zamówieniowa - jej wpływ na przygotowanie i prowadzenie postępowania.
  • Nowe zasady dotyczące przesłanek wykluczenia i warunków udziału w postępowaniu.
  • Inne zmiany w toku postępowania (zapytania do SIWZ, unieważnienie postępowania, dokumentacja postępowania).
  • Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej.

2. Umowa o zamówienie publiczne:

  • Klauzule abuzywne.
  • Obligatoryjne postanowienia umowne.
  • Waloryzacja wynagrodzenia.
  • Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z umów zawartych w trybie PZP.
  • Najnowsze orzecznictwo w zakresie odbiorów i kar umownych.

Na koniec webinarium organizatorzy przewidują także sesję pytań i odpowiedzi. Zachęcamy do zadawania pytań zarówno w trakcie webinarium jak i przed jego rozpoczęciem na adres mailowy: michal.wojciechowski@dzp.pl

Udział w webinarium jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Data:  8 maja 2020 r., godz. 13:00 – 15:00
Rejestracja
: do 7 maja na adres: paulina.pawlowska@dzp.pl    

Webinarium odbędzie się poprzez platformę do wideokonferencji „Microsoft Teams”, kompatybilnej z większością popularnych przeglądarek internetowych.

Bądź na bieżąco z DZP