Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

IV edycja seminarium Corporate Power Purchase Agreement (PPA)

16.07.2020

Autorzy:

Rafał Hajduk

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Energetyka i surowce energetyczne
Europejskie prawo gospodarcze
Umowy w procesie inwestycyjnym
Prawo umów

16 lipca odbędzie się IV edycja seminarium "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)" w formule online – w czasie rzeczywistym. Podczas spotkania Rafał Hajduk, szef zespołu prawa energetycznego opowie o otoczeniu regulacyjnym umów PPA w kontekscie polskim i europejskim.

Umowa Power Purchase Agreement to nic innego jak długoterminowy kontrakt na zakup energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii ze źródeł odnawialnych. Jest to korzystne nie tylko ze względów środowiskowych (niska emisyjność), ale również biznesowo, bowiem to możliwość długoterminowego zapewnienia dostaw energii elektrycznej po stałej cenie.

Możliwe są różne modele umów typu PPA:

 1. on-site - instalacja OZE producenta położona jest bezpośrednio przy instalacji odbiorcy, np. instalacja fotowoltaiczna na dachu fabryki)
 2. near site direct wire - instalacja OZE położona jest w niedalekim sąsiedztwie odbiorcy, a prąd jest przesyłany dedykowaną linią dystrybucyjną
 3. off site - wytwarzana energia elektryczna z instalacji OZE, przesyłana jest do odbiorcy za pośrednictwem linii przesyłowej/dystrybucyjnej operatora sieciowego. Umowy off-site PPA, mogą występować w różnych wariantach np. multi-seller (kilku producentów OZE sprzedaje energię jednemu odbiorcy na podstawie jednego kontraktu) oraz multi-buyer (jeden producent energii sprzedaje energię na podstawie jednego kontraktu zawartego z kilkoma odbiorcami).

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

 • Otoczenie regulacyjne umów PPA
 • Zakres i konstrukcja umowy PPA
 • Potencjalni beneficjenci
 • Szanse, bariery i ryzyka implementacji PPA w Polsce
 • PPA jako alternatywa dla aukcji OZE
 • Doświadczenia europejskie
 • Bilansowanie energii w ramach umowy PPA
 • PPA szansą na rozwój inwestycyjny wytwórców energii z OZE
 • PPA jako poświadczenie zdolności kredytowej wytwórcy energii z OZE

Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy dążąca do zdefiniowania barier oraz możliwości implementacji umów PPA na rynku Polskim.

Wśród potwierdzonych prelegentów:

Szczegółowe informacje, program wydarzenia oraz formularz rejestracji znajdą Państwo na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP