Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

„Czwartki z zamówieniami” – cykl webinariów poświęconych nowej ustawie PZP

03.09.2020

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung
Tomasz Michalczyk
Michał Wojciechowski
Michał Gajdek
Weronika Jędrzejewska

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie już 1 stycznia 2021 r.

Żeby lepiej wykorzystać czas, który pozostał na przygotowanie się do nowej rzeczywistości prawnej, zapraszamy Państwa do udziału w cyklu webinariów pt. „Czwartki z zamówieniami” poświęconych najważniejszym regulacjom prawnym zawartym w nowej ustawie PZP.

Webinaria będą stanowiły platformę do dyskusji pomiędzy uczestnikami webinariów przy omawianiu konkretnych zagadnień. Cały cykl został podzielony na 6 części tematycznych (plan poniżej) i jest dedykowany zamawiającym i wykonawcom.

Każde ze spotkań zostanie zapoczątkowane zwięzłym i rzeczowym wprowadzeniem ze strony prawników DZP z zespołu zamówień publicznych, a następnie zaprosimy Państwa do dyskusji na temat interpretacji nowych przepisów.

Spotkania będą poświęcone następującym zagadnieniom: 

  • 3 września: Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych REJESTRACJA

Prowadzący: Tomasz Michalczyk, Michał Wojciechowski

Szczegółowe informacje o pierwszym wydarzeniu z cyklu znajdą Państwo poniżej.

  • 17 września: Przygotowanie (nowego) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / najważniejsze zmiany w toku postępowania

Prowadzący: Tomasz Michalczyk, Weronika Jędrzejewska

  • 1 października: Warunki udziału i przesłanki wykluczenia po nowemu / self-cleaning

Prowadzący: Katarzyna Kuźma, dr Wojciech Hartung

  • 15 października: „Odmieniona” umowa o zamówienie publiczne

Prowadzący: Tomasz Michalczyk, Michał Gajdek

  • 27 października: Zamówienia sektorowe

Prowadzący: Katarzyna Kuźma, dr Wojciech Hartung

  • 26 listopada: Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

Prowadzący: dr Wojciech Hartung, Michał Wojciechowski

Zapraszamy Państwa do rejestracji na pierwsze spotkanie:

Czwartki z zamówieniami: Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

3 września o godzinie 10.00 zapraszamy na pierwszy webinar z cyklu „Czwartki z zamówieniami”. Webinarium dotyczące środków ochrony prawnej w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych poprowadzą eksperci z zespołu zamówień publicznych DZP: Tomasz Michalczyk oraz Michał Wojciechowski.

Co roku do Krajowej Izby Odwoławczej wpływa prawie 3000 odwołań, a kwestionowanie decyzji zamawiającego, w tym w szczególności wyboru oferty najkorzystniejszej stało się nieodłącznym elementem postępowania o udzielenie zamówienia. Z tego względu znajomość procedur związanych z korzystaniem ze środków ochrony prawnej ma nie mniejsze znaczenie niż sam proces przygotowania i złożenia oferty.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, której przepisy zaczną obowiązywać z początkiem 2021 roku nie tyko porządkuje, ale też istotnie zmienia proces wnoszenia i rozpoznawania odwołań i skarg na orzeczenia KIO. Podczas webinarium przekażemy skondensowaną wiedzę na temat zmian i nowych regulacji obejmujących m.in.:

  • wnoszenie odwołań do KIO – jakie są nowe wymagania formalne, kto i w jaki sposób może wnieść odwołanie do KIO na nowych zasadach oraz jakie czynności zamawiającego można zaskarżyć;
  • rozpoznawanie odwołań - w jakim składzie Izba rozpozna odwołanie, nowe procedury dowodowe,
  • wnoszenie skarg na wyrok KIO - jaki sąd będzie właściwy do wniesienia skargi i jaki będzie to miało wpływ na wynik sprawy, nowe terminy oraz koszty wszczęcia postępowania skargowego;
  • jak kwestionować wyrok sądu okręgowego – kiedy będzie dopuszczalna skarga kasacyjna;

Data: 3 września 2020 r., godz. 10.00 – 12.00 CET
Rejestracja
: do 2 września pod linkiem: https://zoom.us/webinar/register/WN_yDPzklqTQNWsSwyb4husow

Zachęcamy do zadawania pytań dot. tematyki webinarium. Prosimy o przesłanie pytań przez formularz rejestracyjny Zoom lub na adres: agnieszka.pakula@dzp.pl

W trakcie webinarium będzie również możliwość zadawania pytań za pomocą czatu.

Webinarium odbędzie się w aplikacji do wideokonferencji „Zoom”, kompatybilnej z większością popularnych przeglądarek internetowych. 
Udział w webinarium jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Bądź na bieżąco z DZP