Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Czwartki z zamówieniami: Zamówienia sektorowe

27.10.2020

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung

27 października (wyjątkowo we wtorek) o godzinie 10.00 zapraszamy na piąte webinarium z cyklu „Czwartki z zamówieniami”. Webinarium pt. Zamówienia sektorowe” poprowadzą eksperci z zespołu zamówień publicznych DZP: Katarzyna Kuźma oraz Wojciech Hartung.

1 stycznia 2021 r. wejdzie w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, której zadaniem było uporządkowanie przepisów, ale także ich dostosowanie do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb rynkowych. Podczas webinarium nasi eksperci opowiedzą o tym co zmienia się w nowych regulacjach dotyczących zamówień sektorowych i jaki będzie to miało wpływ na ich udzielanie.

Choć (niestety) uregulowane w dalszym ciągu w jednej ustawie z zamówieniami klasycznymi i w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, zamówienia sektorowe mają swoją specyfikę, która wymaga odmiennego spojrzenia na ich udzielanie. Podczas webinarium przedstawione zostaną najistotniejsze zagadnienia dotyczące zamówień sektorowych w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, tj. m.in.:

 • wyjaśnienie definicji działalności sektorowej,
 • określenie zasad i warunków dotyczących współpracy wewnątrzgrupowej pozwalającej na wyłączenie stosowania ustawy,
 • możliwość i zakres ograniczenia dostępu do zamówienia wyłącznie do wykonawców z UE i GPA,
 • kształtowanie przesłanek wykluczenia i warunków udziału w postępowaniu w sposób odmienny od przewidzianego dla zamówień klasycznych,
 • odmienności w samym sposobie prowadzenia postępowania.

Spotkanie jest dedykowane zamawiającym i wykonawcom.

Data: 27 października 2020 r., godz. 10.00 – 12.00 CET
Rejestracja
: do 26 października pod linkiem: https://zoom.us/webinar/register/WN_7TT801uZR0ygHB1YomZdUA

Zachęcamy do zadawania pytań dot. tematyki webinarium. Prosimy o przesłanie pytań przez formularz rejestracyjny Zoom lub na adres: agnieszka.pakula@dzp.pl

W trakcie webinarium będzie również możliwość zadawania pytań za pomocą czatu.

Webinarium odbędzie się w aplikacji do wideokonferencji „Zoom”, kompatybilnej z większością popularnych przeglądarek internetowych. 
Udział w webinarium jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

O cyklu: „Czwartki z zamówieniami”

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wejdzie w życie już 1 stycznia 2021 r.

Żeby lepiej wykorzystać czas, który pozostał na przygotowanie się do nowej rzeczywistości prawnej, zapraszamy Państwa do udziału w cyklu webinariów pt. „Czwartki z zamówieniami” poświęconych najważniejszym regulacjom prawnym zawartym w nowej ustawie PZP.

Webinaria będą stanowiły platformę do dyskusji pomiędzy uczestnikami webinariów przy omawianiu konkretnych zagadnień. Cały cykl został podzielony na 6 części tematycznych (plan poniżej) i jest dedykowany zamawiającym i wykonawcom.

Każde ze spotkań zostanie zapoczątkowane zwięzłym i rzeczowym wprowadzeniem ze strony prawników DZP z zespołu zamówień publicznych, a następnie zaprosimy Państwa do dyskusji na temat interpretacji nowych przepisów.

Spotkania będą poświęcone następującym zagadnieniom: 

 • 3 września: Środki ochrony prawnej w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

Prowadzący: Tomasz Michalczyk, Michał Wojciechowski

 • 17 września: Przygotowanie (nowego) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / najważniejsze zmiany w toku postępowania

Prowadzący: Tomasz Michalczyk, Weronika Jędrzejewska

 • 1 października: Warunki udziału i przesłanki wykluczenia po nowemu / self-cleaning

Prowadzący: Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung

 • 15 października: „Odmieniona” umowa o zamówienie publiczne REJESTRACJA

Prowadzący: Tomasz Michalczyk, Michał Gajdek

 • 27 października: Zamówienia sektorowe

Prowadzący: Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung

 • 26 listopada: Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

Prowadzący: Wojciech Hartung, Michał Wojciechowski

Bądź na bieżąco z DZP