Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Spotkanie online: Obowiązek ochrony danych osobowych w systemach whistleblowing

23.08.2021

Autorzy:

Dr Anna Partyka-Opiela
Julia Besz
Jakub Dydak

Specjalizacje:

Ochrona danych osobowych
Compliance

Kancelaria DZP od kilku miesięcy intensywnie współpracuje z United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP) na rzecz wdrożenia kompleksowej ochrony sygnalistów w Polsce, w oparciu o polityki ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciw korupcji oraz Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.
Wynikiem tej współpracy jest szereg spotkań dialogowych zrealizowanych na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy, podczas których prelegentami byli eksperci z zespołu compliance DZP oraz przedstawiciele biznesu, administracji państwowej – PIP, UOKiK, a także organizacji pozarządowych, jak Kampania Przeciw Homofobii.

23 sierpnia o godz. 10.00 zapraszamy na spotkanie online, podczas którego porozmawiamy o zasadach ochrony danych osobowych w systemach whistleblowingowych:

  • Jaki są podstawy przetwarzania danych osobowych w ramach wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości?
  • Jakie obowiązki spoczywają na administratorze danych wobec osób objętych zgłoszeniem?
  • Co w sytuacji, gdy w zgłoszeniu znajdą się dane wrażliwe?
  • Jak odpowiednio zabezpieczyć kwestie danych osobowych w przypadku outsourcingu systemu?
  • Czy RODO może być stosowane bezpośrednio, czy może polska ustawa o sygnalistach powinna zawierać ograniczenia jego stosowania w ramach systemów whistleblowingowych?

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciel UODO, eksperci DZP, a także Compliance Officerzy i specjaliści z zakresu ochronnych danych osobowych z organizacji, które dobrze zbudowane rozwiązania whistleblowingowe posiadają już od wielu lat i mogą podzielić się swoimi doświadczeniami. 

Wnioski z tego, oraz stacjonarnego spotkania zaplanowanego na 15 września w Warszawie, zostaną zebrane w formie raportu regulacyjnego, który będzie opublikowany i przekazany ustawodawcy jako zestaw rekomendacji do przygotowania ustawy wdrażającej Dyrektywę o ochronie sygnalistów z uwzględnieniem funkcjonujących już na rynku dobrych praktyk.

Udział w spotkaniu 23 sierpnia jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów.

RSVP: W celu rejestracji prosimy o wysłanie zgłoszenia do 20 sierpnia, do godz. 16.00, na adres: maja.skoczek@dzp.pl

Bądź na bieżąco z DZP