Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Whistleblowing: dobre praktyki w administracji publicznej

29.09.2021

Autorzy:

Dr Anna Partyka-Opiela
Julia Besz

Praktyka:

Life Sciences

Specjalizacje:

Compliance

29 września w godz. 13.00-14.30 zapraszamy przedstawicieli administracji publicznej do udziału w spotkaniu online dotyczącym wdrażania obowiązku ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości.

Dyrektywa PE i Rady (UE) 2019/1937 o ochronie sygnalistów wprowadza katalog podmiotów zobowiązanych do ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości i umieszcza wśród nich także podmioty administracji publicznej – np. urzędy.

Będzie to wiązało się z szeregiem obowiązków, takich jak:

  • opracowanie odpowiednich dokumentów wewnętrznych,
  • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za nadzór nad systemem,
  • szkolenia dla pracowników w zakresie wprowadzonych rozwiązań.

Ekspertki DZP dr Anna Partyka- Opiela, Partner i szefowa Zespołu Compliance oraz Julia Besz, Associate w Praktyce Life Sciences zapraszają na spotkanie, na którym wyjaśnią:

  1. Jakie są założenia Dyrektywy o ochronie sygnalistów?
  2. Jakie obowiązki związane z przyjmowaniem zgłoszeń i ochroną sygnalistów spoczywają na jednostkach administracji publicznej i jaka jest odpowiedzialność kierownika?
  3. W jaki sposób odciążyć pracowników administracji w zakresie obsługi systemu przyjmowania zgłoszeń?

Podczas spotkania zaprezentujemy także przygotowaną platformę whistleblowingową, narzędzie wspierające pracodawców w przygotowaniu systemu zgłoszeń.

Aby otrzymać link do spotkania, należy zgłosić chęć swojego udziału wysyłając maila na adres: martyna.czaplicka@dzp.pl

Bądź na bieżąco z DZP