Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Zmowy przetargowe – naruszenia prawa konkurencji a zamówienia publiczne

02.03.2023

Autorzy:

Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung
Dr Jarosław Łukawski

Praktyka:

Zespół Prawa Konkurencji

Specjalizacje:

Zamówienia publiczne
Prawo konkurencji w zamówieniach publicznych

Jednymi z najpoważniejszych naruszeń w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego są tzw. zmowy przetargowe. To niedozwolona współpraca, która występuje wtedy, gdy wykonawcy, zamiast konkurować, uzgadniają ze sobą warunki uczestnictwa w postępowaniu i realizacji zamówienia, łamiąc przy tym zarówno przepisy prawa zamówień publicznych, jak i prawa konkurencji. Ze względu na wysoką szkodliwość takiego postępowania, wykrywanie i zwalczanie zmów przetargowych stało się jednym z priorytetów wielu organów, zarówno na szczeblu krajowym jak i unijnym. Dla podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne niezwykle istotna jest więc szczegółowa znajomość przepisów oraz aktualnego orzecznictwa w tym zakresie.

2 marca o godz. 9.30 odbędzie się śniadanie biznesowe „Zmowy przetargowe – naruszenia prawa konkurencji a zamówienia publiczne”, które poprowadzą Katarzyna Kuźma, Wojciech Hartung i Jarosław Łukawski.

Podczas spotkania nasi eksperci z zespołów prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji omówią m.in. poniższe zagadnienia:

  • Zmowy przetargowe – przegląd najnowszego orzecznictwa KIO i UOKiK
  • Kiedy materializuje się przesłanka wykluczenia z postępowania w sprawie zamówienia publicznego i jak należy liczyć okres wykluczenia?
  • Wpływ sytuacji prawnej spółek matek w kraju pochodzenia na udział w polskim rynku zamówień publicznych
  • Udział w programie łagodzenia kar (leniency) i jego wpływ na sytuację danego podmiotu w postępowaniach o zamówienie publiczne – najnowsze wytyczne KE
  • Udział w programie łagodzenia kar, a cywilne roszczenia odszkodowawcze
  • Nowe krajowe zasady ustalania wysokości kary pieniężnej za udział w zmowie przetargowej (implementacja dyrektywy ECN+)

Wydarzenie skierowane jest w szczególności do wykonawców. Szczegółowy program spotkania znajdą Państwo w załączonym zaproszeniu.

Data: 2 marca 2023 r., godz. 9:30 - 12:00
Miejsce: kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, Warszawa, 21 p.

Rejestracja: do 28 lutego, do końca dnia

Zapisz się

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, przewidujemy udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy.

Bądź na bieżąco z DZP