Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

VIII Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

10.03.2023

Autorzy:

Artur Nowak

Praktyka:

Podatki

Specjalizacje:

Prawo podatkowe
Sprawy sądowe i sądowo-administracyjne

W dniach 10-11 marca, już po raz VII Katedra Prawa Finansów Publicznych UMK w Toruniu oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu zapraszają na konferencję, której celem jest prezentacja i analiza najważniejszych oraz najbardziej reprezentatywnych orzeczeń sądów i trybunałów dotyczących problematyki podatkowej zapadłych w roku 2022.  

Do udziału w wydarzeniu zaproszone zostało zróżnicowane grono referentów (sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych, pracowników naukowych), którzy zapewnią wielostronną analizę stanu orzecznictwa. Referat rozpoczynający konferencję wygłosi Prezes Izby Finansowej NSA sędzia Jan Rudowski, który omówi kwestie instrumentalnego wszczynania postępowań karnych skarbowych w kontekście biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na bazie wniosków płynących z uchwały NSA z 24.05.2021r., I FPS 1/21 r.

Artur Nowak, Partner z Praktyki Podatkowej, weźmie udział w drugiej sesji zatytułowanej "Nowe podatki, nowe inwestycje i stare problemy z odpowiedzialnością podatkową". W swoim wystąpieniu skupi się na przedstwieniu zakresu obowiązków płatnika dywidendy w stanie prawnym przed 2019 r. i jego wpływu na zakres postępowania w kontekście wyroku WSA w Opolu z 9 grudnia 2022.

Więcej informacji o wydareniu na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP