Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Doświadczenia w wykładni i stosowaniu klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR) na tle uwarunkowań ustrojowych i międzynarodowych

19.04.2023

Autorzy:

Artur Nowak

Praktyka:

Podatki

Specjalizacje:

Prawo podatkowe

Blisko 20 lat temu Trybunał Konstytucyjny wydał słynny wyrok w sprawie K 4/03 o unikaniu opodatkowania. W tym czasie z inicjatywy OECD i UE powstały liczne propozycje regulacji odnoszące się do tzw. klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR), którą wprowadzono także do polskiego porządku prawnego. Po kilku latach jej funkcjonowania nadszedł czas na wstępne podsumowania oraz wyciągnięcie pierwszych wniosków.

19 kwietnia odbędzie się, organizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw oraz Zakład Prawa Podatkowego SGH, konferencja poświęcona dotychczasowym doświadczeniom w wykładni i stosowaniu klauzuli GAAR, podczas której zaproszeni eksperci dokonają analizy wyroku TK oraz zmierzą się z pytaniem, czy w obliczu licznych inicjatyw międzynarodowych, w tym unijnych, Polska przyjęła rozwiązania optymalne z punktu widzenia państwa i podatnika również w kontekście prawnomiędzynarodowym. ​

W wydarzeniu weźmie udział Artur Nowak, Partner w Praktyce Podatkowej, który zabierze głos w dyskusji panelowej „GAAR a Konstytucja RP: czy Trybunał Konstytucyjny byłby dzisiaj tak samo „surowy” jak dwie dekady temu?”.

Więcej informacji oraz zapisy na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP