Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Sprawowanie nadzoru w instytucjach finansowych: nowe ramy prawne, wymogi i strategie zarządzania

14.12.2023

Autorzy:

Paweł Rudolf

Praktyka:

Rynki Kapitałowe i Instytucje Finansowe

Specjalizacje:

Doradztwo regulacyjne dla instytucji finansowych
Rynki kapitałowe

Nowa Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF oraz ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego (czyli tzw. „warzywniak”) przekładają się na liczne zmiany w sprawowaniu nadzoru w instytucjach finansowych. Rozszerzono m.in. kompetencje KNF przyznając mu możliwość żądania udzielenia wyjaśnień od emitentów giełdowych, podmiotów, których papiery wartościowe były notowane na giełdzie, a także podmiotów nienadzorowanych związanych umową/transakcją/porozumieniem z emitentem. Urzędnicy KNF otrzymali także duże uprawnienia o charakterze śledczym w razie stwierdzenia podejrzenia o popełnieniu przestępstwa

Zmiany na rynku finansowym dotyczą zarówno banków, jednostek zarządzających systemami ochrony instytucjonalnej, domów maklerskich jak i towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Jak zmieniły się uprawnienia organów nadzoru po wejściu w życie „warzywniaka”? Jaki wpływ na odpowiedzialność i obowiązki zarządu i rady nadzorczej mają nowe regulacje?

Odpowiedzi na te pytania udzielą eksperci rynku finansowego podczas warsztatów online organizowanych w dniach 13-14 grudnia przez firmę MMC.

Z ramienia DZP udział w spotkaniu weźmie Paweł Rudolf, Counsel z Praktyki Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych, który specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym dla instytucji finansowych. Nasz ekspert przedstawi sposoby i narzędzia sprawowania nadzoru, jakimi dysponuje KNF, omówi praktyczne podejście do nadzoru i efektywność stosowanych technik.

Szczegółowy program warsztatów oraz informacje o rejestracji dostępne są na stronie organizatora.

Bądź na bieżąco z DZP