Paweł Rudolf

Counsel

+48 22 557 94 43     pawel.rudolf@dzp.pl
  • Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym dla  firm z sektora finansowego, w szczególności banków, instytucji płatniczych oraz firm audytorskich.
  • Posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze podmiotów rynku finansowego, w tym w zakresie transakcji w sektorze bankowym oraz publicznym.
  • Łączy dogłębną znajomość obowiązków regulacyjnych związanych z publicznym nadzorem nad rynkiem finansowym, z szeroką wiedzą na temat nadzoru nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi.
  • Uczestnik procesów legislacyjnych implementujących do prawa krajowego regulacje unijne dot. rynku finansowego.
  • Specjalista w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć, restrukturyzacji, prawa finansowego oraz postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych.
  • Współautor komentarza do Prawa Bankowego wydanego przez C.H. Beck.
  • Były Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Audytowego i członek Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

artykuły powiązane

Bądź na bieżąco z DZP