Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Korzystanie z zasobów własnych – eliminacja konkurencji na rynku zamówień publicznych

23.11.2023

Autorzy:

Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Zamówienia publiczne

Coraz częściej zamawiający korzystają z zasobów własnych przy realizacji zamówień, w tym ze spółek, które kontrolują. W ten sposób unikają organizowania konkurencyjnych postępowań przetargowych, a tym samym pozbawiają wykonawców możliwości ubiegania się o zamówienia. Prawo zamówień publicznych przewiduje dwa instrumenty, które pozwalają na takie zachowanie, tzw. zamówienia in-house i korzystanie z podmiotów powiązanych. Oba wymagają spełnienia określonych przesłanek, które powinny być ściśle przestrzegane.

W trakcie śniadania biznesowego DZP skierowanego do wykonawców pt. „Korzystanie z zasobów własnych - eliminacja konkurencji na rynku zamówień publicznych” eksperci z zespołu zamówień publicznych: Katarzyna Kuźma, Partner oraz Wojciech Hartung, Counsel, omówią oba ww. instrumenty wskazując elementy, które wymagają szczególnej uwagi. Tym bardziej, że jeśli zamówienie nie spełni określonych wytycznych, powinno „wrócić na rynek”.

Podczas spotkania poruszone zostaną:

  • Podstawowe zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystywania przez zamawiających zasobów własnych
    - zasady wynikające z prawa unijnego
    - regulacje krajowe
  • Mechanizmy obronne
    - odwołania w ramach przepisów o zamówieniach publicznych
    - prawo konkurencji

Patronem wydarzenia jest Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Data: 23 listopada (czwartek), godz. 9:30-12:00

Miejsce: kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, Warszawa, 22 p.

Rejestracja: do 22 listopada, do końca dnia

Bądź na bieżąco z DZP