Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

II edycja Kongresu GRC w Warszawie

14.09.2016

Autorzy:

Dr Anna Partyka-Opiela

Specjalizacje:

Compliance

W dniach 14-15 września w Warszawie odbędzie się druga edycja Kongresu GRC, której organizatorem jest Fundacja Edmunda J. Saundersa przy wsparciu merytorycznym PBSG, the IIC oraz IIC Poland Chapter. Pierwszego dnia Kongresu, temat "Odpowiedzialność względem interesariuszy oraz skutki niewłaściwej reakcji na sytuacje kryzysowe" poprowadzi Anna Partyka-Opiela, nasza ekspertka w zakresie compliance.

Głównym celem II Kongresu GRC jest zaprezentowanie uczestnikom rozwiązań z zakresu zarządzania, ryzyka oraz zapewnienia zgodności niezbędnej w każdej organizacji. W trakcie Kongresu uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami i rozwiązaniami w obszarze GRC. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat nowoczesnych standardów i wytycznych, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych, uczestnicy nabędą niezbędne umiejętności w zakresie budowy modeli GRC, ich skutecznego wdrożenia w organizacji, doskonalenia funkcjonujących systemów, jak również ich praktycznych zastosowań.

Kongres skierowany jest dla przedstawicieli sektora prywatnego i publicznego zainteresowanych tematyką GRC oraz zawodowo zajmujących się etyką, zarządzaniem ryzykiem, zgodnością, audytem wewnętrznym i kontrolą wewnętrzną na różnych szczeblach struktury organizacyjnej. Zapraszamy do uczestnictwa każdego, kto chciałby zapoznać się z najnowszymi trendami i dobrymi praktykami w obszarze GRC. Kongres będzie także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poszerzenia sieci kontaktów biznesowych.

W roli prelegentów wystąpią znamienici praktycy z wieloletnim doświadczeniem, którzy zaprezentują nowości branżowe, standardy i metody pracy oraz konkretne rozwiązania sprawdzone w firmach z kapitałem polskim, korporacjach międzynarodowych oraz jednostkach sektora finansów publicznych. Dyskutować o bieżących problemach będą menedżerowie działów compliance, audytu wewnętrznego, ryzyka, doradcy, prezesi oraz dyrektorzy zarządzający największych firm prowadzących działalność biznesową na terenie Polski.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://fejs.org.pl/IIkongresGRC2016/

Bądź na bieżąco z DZP