Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Systemowe podejście do przeciwdziałania korupcji"

01.12.2016

Autorzy:

Dr Anna Partyka-Opiela

Specjalizacje:

Compliance

1 grudnia w Hotelu Polonia w Warszawie odbędzie się konferencja "Systemowe podejście do przeciwdziałania korupcji. Norma ISO 37001" poświęcona systemowi zarządzania działaniami antykorupcyjnymi w organizacji. W ramach wydarzenia Anna Partyka-Opiela, Senior Associate, oraz Krzysztof Krak, Counsel, wygłoszą prelekcję pt. "Funkcjonujące systemy compliance - porównanie z wymogami ISO 37001".

W związku z opublikowaną 15 października br. normą ISO 37001 Anti-bribery management systems Polski Komitet Normalizacyjny chce podkreślić złożoność problemu jakim jest korupcja. Osłabianie stabilności politycznej, zwiększanie kosztów prowadzenia biznesu i przyczynianie się do ubóstwa – to tylko niektóre z jej skutków. Na poziomie globalnym jest istotną barierą dla handlu międzynarodowego, zaś w organizacji ma bardzo negatywny wpływ na morale pracowników.

Norma ISO 37001 Anti-bribery management systems – Requirements with guidance for use zawiera wymagania i wytyczne dotyczące tworzenia, wdrażania, utrzymania i poprawy systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.  Dzięki temu organizacja może wykazać, że wdrożyła dobre praktyki kontroli antykorupcyjnej uznane międzynarodowo.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora: http://www.pkn.pl/konferencja-1

Bądź na bieżąco z DZP