Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Seminarium "Zamówienia publiczne po nowelizacji"

28.02.2017

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung

28 lutego odbędzie się seminarium pt. "Zamówienia publiczne po nowelizacji - pierwsze doświadczenia praktyczne z perspektywy wykonawców". Organizatorem seminarium jest Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK). W spotkaniu udział wezmą nasi eksperci Katarzyna Kuźma, Partner i Wojciech Hartung, Counsel w Praktyce Infrastruktury i Energetyki.

28 lipca 2016 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Część z nich - w sposób istotny zmieniając warunki udziału w rynku zamówień publicznych - budzi uzasadnione wątpliwości.

Dysponujemy już pierwszymi praktycznymi doświadczeniami w ich stosowaniu. Wszystkim wykonawcom (m.in. z sektorów budowlanego, IT, farmaceutycznego, sprzętu medycznego, transportu, telekomunikacji, usług komunalnych, itd.) proponujemy zatem udział w seminarium, którego celem będzie:

  • omówienie pierwszych doświadczeń związanych ze stosowaniem znowelizowanej ustawy PZP oraz zwrócenie uwagi na ich praktyczne implikacje,
  • omówienie zagadnień mających wpływ na określenie optymalnej strategii udziału w postępowaniach o zamówienie publiczne po nowelizacji, jak również na ocenę ryzyk związanych z danym postępowaniem,
  • omówienie wybranych  naruszeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i ich skutków dla spółki oraz dla kadry zarządzającej,
  • dyskusja i wymiana poglądów.

Wiecej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na stronie Izby: http://ahk.pl/pl

Bądź na bieżąco z DZP