Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Konferencja "Jawność życia publicznego"

23.02.2018

Autorzy:

Dr Anna Partyka-Opiela

Specjalizacje:

Compliance

Zapraszamy na konferencję "Jawność życia publicznego", która odbędzie się 23 lutego w Warszawie. Będzie to okazja do omówienia w gronie wybitnych ekspertów problematyki związanej z ustawą o jawności życia publicznego, która łączy w sobie tematy walki z korupcją, compliance, dostępu do informacji publicznej oraz działalności lobbingowej.

Kwestie, które poruszą prelegenci to m.in.: 

  • nowe zasady dostępu do informacji publicznej
  • działalność lobbingowa na nowych zasadach
  • sygnaliści – status prawny, zasady i środki ochrony
  • wewnętrzna procedura antykorupcyjna w przedsiębiorstwie i jednostce sektora finansów publicznych
  • ustawa o jawności życia publicznego a zasady udzielania zamówień publicznych
  • odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy o jawności życia publicznego
  • oświadczenia majątkowe – wypełnianie wzoru oświadczenia, zakres przedmiotowy i podmiotowy, jawność, kontrola

Anna Partyka-Opiela, nasza ekspertka od zagadnień antykorupcji i compliance, wystąpi z tematem "Środki unikania konfliktu interesów przez osoby pełniące funkcje publiczne".

Ustawa o jawności życia publicznego niesie ze sobą wiele problemów teoretycznych i praktycznych. Z tego powodu konferencja łączy w sobie wykłady i warsztaty praktyczne. Konferencja skierowana jest do sektora prywatnego (przedsiębiorców) i publicznego (administracji), oraz do prawników.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia: http://konferencja-jawnosc.pl/

Bądź na bieżąco z DZP