Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Roundtable Compliance

31.01.2019

Autorzy:

Dr Anna Partyka-Opiela

Praktyka:

Life Sciences

Specjalizacje:

Compliance

31 stycznia Instytut Compliance zaprasza na ponadbranżowe ogólnopolskie cykliczne spotkanie oficerów compliance "Quo Vadis UOPZ? - czyli ponadbranżowo o projekcie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary!"

Spotkanie w całości poświęcone zostanie dyskusji na temat planowanych zmian – z perspektywy przedstawicieli różnych branż. W wydarzeniu weźmie udział Anna Partyka-Opiela z Zespołu Compliance.

Rada Ministrów dn. 8 stycznia br. przyjęła projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Projekt w gruntowny sposób reformuje zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i odegra istotną rolę w dalszym rozwoju compliance w Polsce. Ustawa już niebawem może zostać przyjęta przez parlament, co może oznaczać, że zgodnie z aktualnym planem zacznie obowiązywać już szczęść miesięcy później. Należy oczekiwać, że ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Projekt przewiduje nową konstrukcję odpowiedzialności pomiotów zbiorowych. Jako możliwe sankcje wprowadza się dotkliwe kary pieniężne i inne środki. Ustawa przewiduje także szereg nowych postanowień, które istotnie wpłyną na kształt systemów zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems) w Polsce, takie jak prowadzenie wewnętrznych dochodzeń, powoływanie funkcji compliance, ochronę sygnalistów i wiele innych.

Udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. W spotkaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby wykonujące funkcję oficera compliance oraz absolwenci kursu ACO / ACE. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału. Pierwszeństwo zapisów przysługuje absolwentom poprzednich edycji kursu ACO. Rejestracja do dn. 28.1.2019 r. pod adresem: www.instytutcompliance.pl

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora: http://instytutcompliance.pl/infoserwis/7roundtable

Bądź na bieżąco z DZP