Kiedy i gdzie mogę poznać mojego doradcę?

Uczestniczymy w wielu konferencjach. Spotkajmy się tam.

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych - proponowane zmiany

19.02.2019

Autorzy:

Katarzyna Kuźma
Dr Wojciech Hartung

Praktyka:

Infrastruktura i Energetyka

Specjalizacje:

Zamówienia publiczne

24 stycznia br. został opublikowany i przekazany do konsultacji publicznych projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Termin na zgłoszenie uwag do projektu upływa 14 lutego br.

Nowa ustawa ma zastąpić dotychczasową regulację z dniem 1 stycznia 2020 r. Projekt jest bardzo obszerny (prawie 700 artykułów), swoim zakresem obejmuje wszystkie rodzaje zamówień i częściowo wprowadza rozwiązania oraz instytucje dotychczas nieznane, np. postępowanie koncyliacyjne w zakresie sporów wynikających z realizacji umowy przed nową Izbą Koncyliacyjną działającą w ramach KIO. Z drugiej jednak strony identyfikujemy również przepisy, które nie zostały zmienione w stosunku do obowiązujących regulacji, a ich zmiana lub doprecyzowanie byłoby wskazane wykorzystując prace nad nową ustawą.  

Ze względu na istotne znaczenie projektowanej ustawy dla całego rynku zamówień publicznych, zespół zamówień publicznych DZP proponuje Państwu spotkanie 19 lutego, którego celem jest omówienie kluczowych zagadnień i skutków biznesowych planowanych przepisów.

Celem spotkania jest omówienie kluczowych zagadnień i skutków biznesowych planowanych przepisów, jak również przedstawienie postulatów zmian w stosunku do przedstawionego projektu.

W programie spotkania m.in:

  • Zagadnienia, które powinny zostać uregulowane, a nie zostały uwzględnione w projekcie
  • Projekt nowej ustawy PZP - omówienie kluczowych proponowanych zmian i ich wpływu na uczestników rynku zamówień publicznych

Spotkanie poprowadzą Katarzyna Kuźma i Wojciech Hartung z Praktyki Infrastruktury i Energetyki.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdą Państwo w załączonym pliku PDF.

Bądź na bieżąco z DZP