Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Nowe zasady zbywania udziałów w spółkach komunalnych

02.07.2019

Autorzy:
Tomasz Darowski
Dr Michał Przychoda
Bartłomiej Ślemp

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie określa przykładowych procedur wyłaniania nabywcy udziałów. Ustawodawca pozostawił w tym względzie dużą samodzielność organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego.

Transakcje sprzedaży udziałów i akcji w spółach komunalnych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) stają się coraz bardziej popularne, chociażby z uwagi na aktywność Polskiego Funduszu Rozwoju, który w ostatnim roku nabył za pośrednictwem zarządzanego przez siebie funduszu inwestycyjnego mniejszościowe pakiety udziałów m.in. w spółkach PEWIK Gdynia czy Sądeckie Wodociągi. Niewątpliwie, sprzedaż udziałów umożliwia pozyskanie przez JST znacznych środków finansowych na realizację zadań własnych, bez jednoczesnego zwiększania zadłużenia. Z tej perspektywy okazuje się, że prowadzenie gospodarki komunalnej w postaci spółki prawa handlowego może rodzić korzyści, dotąd na szeroką skałę niewykorzystywane. Co więcej, w przypadku gdy inwestor nabywa mniejszościowy pakiet udziałów, JST nie traci kontroli nad spółką oraz nad jej działalnością.

Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób samorządy powinny ustrukturyzować trans akcję w świetle ustawy o go spodarce komunalnej (UGK) i ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (UZZMP), by uzyskanie dodatkowych dochodów ze zbycia udziałów było zgodne z prawem?

Dalsza część artykułu dostępna jest na stronie Rzeczpospolitej.

Bądź na bieżąco z DZP