Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Jak IV pakiet kolejowy wpłynie na rozliczenie inwestycji w ramach umów o świadczenie usług publicznych?

10.09.2019

Autorzy:
Anna Glapa
Tomasz Zielenkiewicz

Wielokrotnie mówiono i pisano o zmianie zasad zawierania umów o świadczenie usług publicznych wynikających z przyjęcia IV pakietu kolejowego. Warto jednak zwrócić uwagę na tę kwestię od nieco innej strony, a mianowicie od strony inwestycji służących do świadczenia usług publicznych. Inwestycje te często rozliczane są w ramach umów. Co jednak w sytuacji, gdy rozliczenie inwestycji, z uwagi na jej wartość, nie „zmieści” się w jednej umowie, a kolejna będzie zawarta w wyniku przetargu?

Tak zwany IV pakiet kolejowy (którego elementem jest tzw. filar rynkowy – obejmujący szereg zmian w Rozporządzeniu 1370/2007), aczkolwiek uchwalony już ponad dwa lata temu, w dalszym ciągu powoduje szereg pytań i wątpliwości. W kontekście świadczenia usług publicznych w transporcie, wątpliwości te dotyczą nie tylko nowych (wprowadzonych w wyniku zmiany Rozporządzenia 1370/2007) reguł jeśli chodzi o tryb zawierania umów o świadczenie usług publicznych, ale także skutków, jakie te nowe reguły mogą mieć z punktu widzenia inwestycji taborowych spółek przewozowych, często korzystających ze wsparcia ze środków publicznych.

Wiele spośród realizowanych przez spółki operatorskie inwestycji, związanych z realizacją usług publicznych, rozliczanych jest w ramach rekompensaty z tytułu świadczenia usług zgodnie z konkretną umową. Ewentualne dofinansowanie ze środków publicznych (w tym np. z funduszy unijnych) w takim przypadku powinno być odpowiednio uwzględnione w ramach mechanizmu kalkulacji i rozliczenia rekompensaty z tytułu świadczenia usług.

Dalszą część artykułu znajdą Państwo tutaj.

 

Bądź na bieżąco z DZP