Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Ustawa z 13 września 1996 r. o UCPG - cz. 2

22.01.2020

Autorzy:
Katarzyna Kuźma
Daniel Chojnacki
Dr Wojciech Hartung
Maciej Białek
Tymon Grabarczyk

Na początku drugiej części komentarza do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2020; dalej: u.c.p.g.), po zmianach wprowadzonych nowelizacją z 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), omówimy przepisy zawarte w końcowej części ust. 2 art. 3. 

Dotyczą one obowiązków gmin w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych oraz utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych. Przyjrzymy się też istotnym dla JST regulacjom związanym z utrzymaniem zwierząt domowych, postępowaniem z bezdomnymi psami czy kotami (i nie tylko) oraz znakowaniem stref występowania chorób zakaźnych zwierząt. W dalszej kolejności przejdziemy do art. 4 ustawy, który określa tryb i treść przyjmowanego przez rady gmin regulaminu utrzymania czystości i porządku. Warto pamiętać, że regulamin jest aktem prawa miejscowego stanowionym na podstawie upoważnienia innej ustawy (ustawy o odpadach) i jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze całej gminy w rozumieniu art. 87 Konstytucji RP. Przywołamy bogate orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie, bo wyznacza ono dość sztywne ramy, w jakich mogą się poruszać rady, opracowując, a następnie przyjmując regulaminy. 

W końcówce tej części komentarza zaczniemy komentowanie rozdziału 3 ustawy, który poświęcony jest obowiązkom właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Warto zwrócić uwagę, że praktycznie cała koncepcja utrzymania czystości i porządku w gminie jest skonstruowana jako zbiór poszczególnych obowiązków, których adresatem są określone podmioty - przede wszystkim gmina i właściciele nieruchomości. Z punktu widzenia prawidłowości realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku kluczowe jest zatem odtworzenie podziału zadań pomiędzy tymi podmiotami. W odniesieniu do gmin katalog koniecznych czynności został przez ustawodawcę sformułowany w art. 3 ustawy, zaś obowiązki właścicieli nieruchomości zgrupowano głównie w jednym przepisie, tj. w art. 5 ustawy, któremu towarzyszą dodatkowe, uzupełniające regulacje.

Kolejna część komentarza ukaże się 19 lutego 2020 r.


Dalszą część artykułu znajdą Państwo na stronie Dziennika Gazeta Prawna https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/1449808,ustawa-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach-komentarz-cz-2.html

Pierwsza część komentarza dostępna jest pod poniższym linkiem https://www.dzp.pl/publikacje/1049-ustawa-za-13-wrzesnia-1996-r-o-ucpg-cz-1

Bądź na bieżąco z DZP