Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Obowiązek zniknie, ale długi szpitali zostaną - co zmienia wyrok Trybunatu Konstytucyjnego?

03.02.2020

Autorzy:
Dr Tomasz Zalasiński
Dr Paweł Kaźmierczyk

20 listopada 2019 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że regulacja prawna zobowiązująca władze samorządowe do finansowania długów utworzonych przez nie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest niezgodna z Konstytucją RP. Ten niezwykle ważny dla samorządów wyrok otwiera na nowo dyskusję o reformie zasad finansowania ochrony zdrowia w Polsce.

Poziom zadłużenia polskiego sektora ochrony zdrowia pobił w 2019 r. niechlubny rekord - zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązania szpitali wyniosły 14,3 mld zł, czyli o 1,5 mld zł więcej niż w roku poprzednim. Jak się okazuje, kolejne reformy systemu finansowania świadczeń, w tym wprowadzenie tzw. sieci szpitali, nie przyczyniły się do poprawy sytuacji. W tych trudnych okolicznościach szczególnego znaczenia nabrało pytanie, na kim - władzy centralnej czy samorządowej - i w jakim zakresie spoczywa obowiązek finansowania opieki zdrowotnej obywateli.

Problem ten rozstrzygnął Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 20 listopada 2019 r. (sygn. K 4/17), w którym rozpatrzył wniosek Sejmiku Województwa Mazowieckiego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu nakładającego na samorząd województwa obowiązek finansowania z budżetu województwa długów generowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (dalej: „s.p.z.o.z.), dla których to samorząd jest podmiotem tworzącym. W ocenie Trybunału nie da się pogodzić z Konstytucją RP sytuacji, w której działania ustawodawcy i Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: „NFZ) prowadzą de facto do powstania systemu przerzucającego na samorząd obowiązek finansowania świadczeń zdrowotnych, który to obowiązek ustawowo spoczywa na władzach centralnych - właściwym ministrze oraz NFZ. Ustawodawca ma teraz półtora roku na przeprowadzenie reformy, która dostosuje porządek prawny do wyroku Trybunału. [...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w prenumeracie „Wspólnoty”: http://www.wspolnota.org.pl/prenumerata-wspolnoty/strona-glowna/

Bądź na bieżąco z DZP