Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Korzystanie z potencjału podmiotów trzecich

13.12.2016

Autorzy:
Tomasz Michalczyk
Michał Wojciechowski

Zamawiający powinien mieć dowolność w kształtowaniu opisu kryteriów selekcji oraz korzystania z potencjału podmiotów trzecich w zależności od specyfikacji danego zamówienia.

Poleganie na potencjale podmiotów trzecich w postępowaniach wieloetapowych (np. prowadzonych w trybie przetargu ograniczonego lub dialogu konkurencyjnego) od lat budzi kontrowersje, ponieważ przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie były jednoznaczne co do możliwości uwzględnienia użyczonego potencjału w ramach prekwalifikacji wykonawców. Czy nowelizacja ustawy z 22 czerwca 2016 r. usunęła dotychczasowe wątpliwości?

Nowelizacja ustawy służy nie tylko dostosowaniu przepisów prawa krajowego do wymagań wynikających z europejskich dyrektyw, ale jest również doskonałą okazją do usunięcia niejednoznaczności lub wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiają się w praktyce przy stosowaniu przepisów. Mogło się zatem wydawać, że nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych („PZP") z 22 czerwca br. wynikająca z potrzeby dostosowania regulacji krajowej do wymagań wynikających z dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych oraz dyrektywy 2014/25/UE w sprawie zamówień sektorowych zostanie wykorzystana również do  zapewnienia większej spójności przepisów oraz ostatecznego rozstrzygnięcia kontrowersji takich jak np. możliwość posługiwania się potencjałem podmiotów trzecich w celu uzyskania wyższej pozycji w rankingu ofert w procedurach dwuetapowych t.j. przetarg ograniczony czy dialog konkurencyjny. Nowelizacja z 22 czerwca 2016 r. niestety eskalowała tylko dotychczasowe wątpliwości w tym zakresie, natomiast ustawodawca dostrzegł problem i doprecyzował przepisy PZP przy okazji uchwalenia nowej ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, która wejdzie w życie 14 grudnia 2016 r.

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie: http://www.rp.pl/Zamowienia-publiczne/312139992-Zamowienia-publiczne-Korzystanie-z-potencjalu-podmiotow-trzecich-a-kryteria-selekcji-wykonawcow.html#ap-1 

Źródło: Rzeczpospolita, 13 grudnia 2016

Bądź na bieżąco z DZP