Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Uchodźcy z Ukrainy a uprawnienia do świadczeń i leków

03.03.2022

Autorzy:
Agata Mierzwa
Marcin Pieklak
Dr Paweł Kaźmierczyk
Magdalena Krupa
Maria Bilwin

Jak wyglądają kwestie prawne związane z przepisywaniem recept i udzielaniem porad czy hospitalizacją uchodźców? Prawnicy z kancelarii DZP, czyli Domański Zakrzewski Palinka, zebrali w całość to, co powiedział dziś minister zdrowia Adam Niedzielski, to co podał w komunikacie NFZ oraz jak wyglądają obowiązujące przepisy.

 

Jak wygląda sytuacja prawna, dopóki specutawy nie ma? O tym informuje Zespół Life Sciences Kancelarii DZP

26 lutego 2022 roku na stronie NFZ opublikowano komunikat dot. możliwości udzielania pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy przybywających do Polski na skutek wybuchu konfliktu zbrojnego. Wskazuje on nowe zasady udzielania oraz rozliczania świadczeń zdrowotnych. Obecnie nie przedstawiono jeszcze projektu dedykowanych temu tematowi rozwiązań prawnych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w ww. komunikacie, NFZ rozliczy świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy zgodnie ze stawkami przewidzianymi w umowach zawieranych pomiędzy placówką medyczną a NFZ. Dotyczy to tylko takiego obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Rozliczanie udzielonych świadczeń będzie jednak możliwe dopiero po uchwaleniu przez rząd specjalnej ustawy w tym zakresie. Póki co jednak, dalsze szczegóły nie są znane, projekt ustawy nie został opublikowany.


Całość podsumowania przygotowanego przez zespół prawników z Praktyki Life Sciences można przeczytać na łamach portalu cowzdrowiu.pl.

Bądź na bieżąco z DZP