Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

PZP: Fakultatywne przesłanki wykluczenia cz. 4

15.11.2016

Autorzy:
Dr Hanna Gajewska-Kraczkowska
Michał Wojciechowski

Nawet nieumyślne podanie nieprawdziwych informacji przez wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia może skutkować wykluczeniem go z postępowania o zamówienie publiczne. Ale nie w każdym przypadku.

Kontynuując cykl publikacji dotyczących fakultatywnych przesłanek wykluczenia wprowadzonych ustawą z 22 czerwca 2016 r. nowelizującą Prawo zamówień publicznych (PZP), chcielibyśmy zwrócić uwagę na ewentualne konsekwencje związane z przekazaniem zamawiającemu nieprawidłowej informacji potwierdzającej brak zaistnienia w stosunku do wykonawcy fakultatywnych przesłanek wykluczenia. Problem jaki dotknie wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne o wartości powyżej tzw. progów unijnych wiąże się bowiem z koniecznością posłużenia się przez nich, przy wykazywaniu braku zaistnienia przesłanek wykluczenia, ustandaryzowanym (na poziomie unijnym) formularzem zwanym Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia (JEDZ). Rozbieżność pomiędzy pytaniami zawartymi w JEDZ a znajdującymi zastosowanie fakultatywnymi przesłankami wykluczenia w niektórych przypadkach będzie zbyt duża, żeby ją zbagatelizować. Tym bardziej, że w niektórych tego typu sytuacjach granica pomiędzy niezrozumieniem pytania a podaniem nieprawdziwej informacji (nawet w sposób nieumyślny) będzie bardzo płynna.

Pełna treść artykułu jest dostępna w załączonym PDF.

Źródło: Rzeczpospolita, 22 listopada 2016

Bądź na bieżąco z DZP