Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Walka z oszustami VAT i luką podatkową

10.11.2016

Autorzy:
Jan Czerwiński

Kierunek działań Ministerstwa Finansów jest słuszny, choć są branże, w których już dostrzeżone problemy wciąż nie zostały rozwiązane – pisze ekspert.

W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Zakłada on wprowadzenie m.in. mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług budowlanych wykonywanych w ramach podwykonawstwa oraz rozszerzających zmian w zakresie sankcyjnego zobowiązania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczeniach.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że od 2008 r. obserwuje się wzrost luki w VAT, tj. różnicy między VAT teoretycznie należnym (teoretyczne dochody budżetu państwa) a VAT faktycznie pobranym (rzeczywiste wpływy). W konsekwencji dostrzeżono potrzebę podjęcia zdecydowanych kroków mających poprawić ściągalność podatku.

W toku konsultacji społecznych podmioty prywatne lub organizacje społeczne zgłosiły liczne postulaty. Ministerstwo Finansów uwzględniło część (np. rozszerzono wyjątki od potrzeby uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej), choć większość uwag uznano za niezasadne. Prawie wszystkie postulaty dotyczące rozszerzenia zakresu nowelizacji zostały odrzucone, także te, które wprost wpisywały się w zmiany związane z walką z luką VAT (doprecyzowanie pojęć „podmiot nieistniejący", „kwoty niezgodne z rzeczywistością", wprowadzenie regulacji ograniczających nadużycia na rynku oleju rzepakowego).

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie: http://www.rp.pl/Opinie/311099984-Jan-Czerwinski-Walka-z-oszustami-VAT-i-luka-podatkowa.html#ap-1

Źródło: Rzeczpospolita, 10 listopada 2016

Bądź na bieżąco z DZP