Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Co przedsiębiorcom po tych zachętach

02.08.2022

Autorzy:
Julia Besz
Maria Papis

System zachęt to jeden z instrumentów motywacyjnych w miejscu pracy, czyli metod stosowanych w celu skłonienia do wykonania konkretnych działań czy osiągnięcia określonych wyników. W nowym projekcie ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa został on włączony do obligatoryjnych elementów procedury zgłoszeń wewnętrznych.

W drugim projekcie ustawy określenie systemu zachęt do korzystania z procedury wewnętrznej stanowiło jej fakultatywny element. W obecnej, trzeciej wersji, „określenie systemu zachęt do korzystania z procedury zgłoszeń wewnętrznych w przypadku, gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu prawnego, a osoba dokonująca zgłoszenia uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych” jest obligatoryjne. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność umieszczenia w procedurze jakiegoś systemu gratyfikacji dla sygnalistów w zamian za zgłoszenia.

Czemu to tak ważne?

Środki zachęty stanowią obok środków przymusu (takich jak środki dyscyplinarne, kary, regulaminy) oraz perswazji (środki miękkie – pochwały, prośby) różne typy motywacji. Są elementem zarządzania organizacją, który ma nie tylko pozytywnie wpłynąć na jej wyniki i pomóc w osiągnięciu założonych rezultatów, ale i zmotywować pracowników, by mieli lepsze nastawienie do firmy, klientów oraz wykonywanej pracy.

---

Cały artykuł autorstwa Julii Besz, Associate i Marii Papis, Legal Assistant z zespołu compliance DZP jest dostepny na stronie dziennika Rzeczpospolita.

Bądź na bieżąco z DZP