Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Upadłość jako szczególna przesłanka zmiany wykonawcy

08.09.2022

Autorzy:
Dr Wojciech Hartung
Michał Cecerko

Zdaniem TSUE sukcesja może oznaczać przejęcie przez nowego wykonawcę całości lub tylko części majątku pierwotnego wykonawcy, a zatem za jej przejaw można uznawać przeniesienie jedynie danej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Kwestia dopuszczalności i zasad zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego jest zagadnieniem równie istotnym, jak sama procedura zmierzająca do wyboru wykonawcy.

Tymczasem zarówno dyrektywy unijna, jak i Prawo zamówień publicznych poświęcają jej odpowiednio jeden i dwa artykuły. Wytyczną interpretacyjną w tym zakresie powinny być zatem przede wszystkim wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stosunkowo często mierzy się z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi tego zagadnienia.

Przedmiot sporu

Jedna z ostatnich spraw rozstrzygniętych przez trybunał (wyrok z 3 lutego 2022 r. w sprawie C-461/20 Advania Sverige AB) dotyczyła możliwości dokonania przez syndyka masy upadłości dotychczasowego wykonawcy cesji umowy na nowego wykonawcę. Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, zmiana umowy jest możliwa, gdy nowy wykonawca zastępuje dotychczasowego w wyniku sukcesji uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym […] upadłości. Warunkiem dopuszczalności zmiany jest także to, aby nowy wykonawca spełniał pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, nie pociągało to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie miało na celu obejścia stosowania przepisów. W sprawie chodziło o warunki, na jakich taka zmiana jest możliwa, a w szczególności czy konieczne jest, aby podmiot zastępujący pierwotnego wykonawcę nie tylko stał się stroną umowy, ale również przejął przynajmniej część jego działalności (składników przedsiębiorstwa) niezbędnej do jej realizacji.

(...)

---

Cały artykuł autorstwa Wojciecha Hartunga, Counsela z zespołu zamówień publiczych oraz Michała Cecerko, Partnera z zespołu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych jest dostepny na stronie dziennika Rzeczpospolita.

Bądź na bieżąco z DZP