Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Interes grupy spółek – jak wyważyć różne dążenia?

27.09.2022

Autorzy:
Dr Radosław Poprawski

Grupa spółek, która jest ważnym elementem prawa holdingowego, stanowi konstrukcję prawną odrębną od dotychczas znanego Kodeksowi spółek handlowych stosunku dominacji. Nie ma ona zdolności prawnej, tym samym interes grupy spółek nie jest powiązany z jedną konkretną jednostką organizacyjną. Za taką nie można bowiem uznać grupy spółek - pisze dr Radosław Poprawski z kancelarii DZP.

W spółce handlowej, podobnie jak w innych jednostkach organizacyjnych, występują różne grupy interesów. Na pierwszy plan wysuwają się interesy jej członków, czyli wspólników (zasygnalizować wypada istnienie także innych grup interesów, jak choćby członków organów). Zdarza się, że owe interesy bywają przeciwstawne. Wielość interesów staje się bardziej widoczna w przypadku gdy spółki handlowe utworzą grupę spółek. Wówczas, obok m.in. interesu spółki dominującej i interesu spółki zależnej, a także pośrednio – wspólników tych spółek, pojawia się jeszcze interes samej grupy spółek. Wątpliwości powstają zwłaszcza na tle rozumienia tego ostatniego.

(...)

---

Cały artykuł Radosława Poprawskiego, Associate z Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć, jest dostępny w serwisie prawo.pl.

Bądź na bieżąco z DZP