Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Rady nadzorcze w spółkach komunalnych po nowemu

10.11.2022

Autorzy:
Tomasz Darowski
Dr Michał Przychoda
Norbert Zakrzewski

Rady nadzorcze są nieodłącznym elementem każdej spółki komunalnej, stanowiąc dla samorządu podstawowe narzędzie nadzoru właścicielskiego. 13 października 2022 r. weszły przepisy nowelizujące kodeks spółek handlowych, które wzmocnią uprawienia rad nadzorczych, nakładając również dodatkowe obowiązki.

Zmiany z 13 października 2022 r. dotkną trzy zasadnicze obszary:

  1. relacje między radą nadzorczą a zarządem,
  2. relacje między radą nadzorczą a właścicielami spółki oraz
  3. sposoby podejmowania uchwał przez radę.

Spółka z organiczoną odpowiedzialnością jest w Polsce najpowszechniej wykorzystywaną formą prawną spośród wszystkich spółek prawa handlowego. Nie inaczej wygląda to w przypadku spółek komunalnych. Dlatego w treści artykułu skupimy się na nowych rozwiązaniach i sposobach ich uregulowania w tej spółce. Szczególnie, że w przeciwieństwie do spółek akcyjnych wielu nowych instrumentów ustawodawca nie wdrożył do spółek z. o.o. wprost, a uczynił je opcją, możliwą do wprowadzenia poprzez odpowiednie zmiany do umowy spółki.

(...)

---

Cały artykuł Tomasza Darowskiego, Partner, Michała Przychody, Senior Associate i Norberta Zakrzewskiego, Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki dostępny jest w 21 wydaniu Pisma Samorządu Terytorialnego ,,WSPÓLNOTA"

 Wkrótce ukażą się kolejne publikacje, w których będzie kontynuowany ten wątek.

Bądź na bieżąco z DZP