Gdzie znajdę przystępnie podane, różnorodne informacje prawne?

Centrum prasowe DZP.

Źródła wirtualnych światów. Metawersum jako rezultat inspiracji, opracowania czy przejęcia?

09.03.2023

Autorzy:
Dr Aleksandra Auleytner
Dr Marcin Stępień

Ukazał się czwarty numer wydawanego przez Wydawnictwo C.H. Beck kwartalnika "Prawo Nowych Technologii", który został przygotowany pod redakcją Aleksandry Auleytner, szefowej Praktyki IP/TMT. Magazyn w całości poświęcony jest prawnym aspektom dotyczącym metaversum, co jest pokłosiem konferencji „Metawersum i prawo – nowe wyzwania prawne”, współorganizowanej przez Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii w październiku ubiegłego roku. 

Autorami jednego z artykułów kwartalnika są Aleksandra Auleytner i Marcin Jan Stępień, którzy w analizie „Źróda wirtualnych światów. Metawersum jako rezultat inspiracji, opracowania czy przejcia?” podejmują problematykę tworzenia wirtualnych światów i ich elementów z perspektywy regulacji prawa autorskiego. Autorzy przypominają, że choć wirtualne światy, jako wytwory człowieka, mogą stanowić przedmioty ochrony prawa autorskiego, to nie stanowią rezultatów creatio ex nihilo. Nie powstają bowiem w całkowitym oderwaniu od otaczającej nas rzeczywistości, w tym określonych obiektów realnego świata. Aleksandra i Marcin omawiają w artykule powstające na tej kanwie wątpliwości oraz szukają odpowiedzi na pytanie, czy obiekt przeniesiony z realu do wirtualnego świata jest tym samym czy nowym obiektem, mającym swój niezależny byt w świecie matawersum?

Więcej informacji o publikacji na stronie wydawnictwa.

 

Bądź na bieżąco z DZP